Adama van Scheltema/Het geluk

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het geluk door Carel Steven Adama van Scheltema
Uit Uit stilte en strijd

Hoor: daar holt een paard in 't wild!
Hoor die doffe paardenhoeven,
Hoor, de grond die dreunt en drilt
Door het klotsen van zijn kloeven -
Zoek hem, zoek hem allerwegen!
Houd hem tegen, houd hem tegen!
Hoela hoela hoela beest -
Wie is dan je baas geweest?

Zie dat schimmelwitte paard!
Zie de oogen als 't geflonker
Van de starren, en dien staart
Als een witte pluim in 't donker -
Houd hem, houd hem, ga hem vangen!
Ga hem aan zijn haren hangen!
Hoela hoela hoela beest -
Wie die witte paarden vreest!

Grijp hem met je handen, houd
Je aan zijn wapperende manen!
Zie: hij vliegt door 't zwarte woud
Als de wilde witte zwanen -
En de donker booze boomen
Varen ruischend uit hun droomen!
Hoela hoela hoela beest -
Zij die wagen winnen 't meest!

Houd nu, houd hem bij zijn kop
Om hem op zijn hals te zwaaien -
Hoela - 'k zit er bovenop!
En zijn blanke manen waaien
Als een bos van witte slingers
Om mijn mond en bleeke vingers!
Hoela hoela hoela beest -
Ben je levend of een geest?

O die drift, die wilde draf -
Hoela! houd hem aan zijn haren!
Hoela - ho! ik val er af!
In de zachte zwarte blaren -
O, ik voel me in 't donker rollen
En den schimmel verder hollen
Hoela hoela hoela beest -
'k Ben er bovenop geweest!

Voort weer, voort! het duister wast, -
En ik slinger om hem henen -
Hoela - ho! en 'k zit weer vast
Op zijn witte tooverbeenen -
En ik voel zijn warme schonken
En wij draven vreugdedronken!
Hoela hoela hoela beest -
Draag mij waar mijn hart geneest;

Draag mij over heg en steg -
Draag mij, draag mij, breng mij verre
Van de woeste wereld weg
Naar de witte lichte sterren -
Draag mij van de zwarte paden
Naar die stralende genade!
Hoela hoela hoela beest -
Draag mij naar dat zalig feest!