Algemeen Handelsblad/Nummer 7611/Nopens de Permanente Tentoonstelling van kunstvoortbrengselen in de zalen van den Heer E. Schulte, te Dusseldorf (...) verneemt men nog het volgende

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Nopens de Permanente Tentoonstelling van kunstvoortbrengselen in de zalen van den Heer E. Schulte, te Dusseldorf, [...], verneemt men nog het volgende: [...]
Auteur(s) Anoniem
Datum Maandag 5 mei 1856
Titel Binnenland. Amsterdam, Zaturdag 3 Mei. Nopens de Permanente Tentoonstelling van kunstvoortbrengselen in de zalen van den Heer E. Schulte, te Dusseldorf, [...], verneemt men nog het volgende: [...]
Krant Algemeen Handelsblad
Jg, nr ?, 7611
Editie, pg [Dag], [5]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      Nopens de Permanente Tentoonstelling van kunstvoortbrengselen in de zalen van den Heer E. Schulte, te Dusseldorf, bij gelegenheid van het aldaar te houden muziekfeest op de Pinksterdagen, verneemt men nog het volgende:
      De bezitter van dit etablissement heeft in zijn groot en fraai huis, in de Allée-Strasse, eene kunstzaal ingerigt, zoo als er schaars in de meeste steden eene gevonden wordt. Door twee met antike meubelen, gravuren, gypsfiguren, enz., smaakvol versierde vertrekken, komt men in drie in elkander loopende zalen, van welke de middelste de hoofdzaal is. Het licht valt van boven op de aan de roodbehangene wanden bevestigde schilderijen, terwijl een gemakkelijke met de welriekendste bloemen versierde Divan in het midden van de zaal, ter gemakkelijke beschouwing van de ten toon gestelde schatten der Dusseldorfer kunst uitnoodigt. Rondom de hoofdzaal op den naar het licht voerenden dwarswand is de Togt van Alexander naar Thorwaldsen, geschilderd in bas-reliefmanier, van M. Hess, onder medewerking van Andreas Achenbach, aangebragt, waardoor dezelve een nieuw en overheerlijk versielsel ontvangt.
      De beroemdste leden van onze alom vermaarde kunstschool zijn hier altijd door hunne nieuwste voortbrengselen vertegenwoordigd eene gedurige verwisseling heeft plaats, zoo dikwijls er nieuwe schilderijen uit de ateliers der kunstenaars te voorschijn komen. In de derde zaal bevindt zich eene rijke verzameling van cartons, teekeningen, aquarellen, enz., enz.