Anoniem/Prof. Dr. J.L. Walch

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Prof. Dr. J.L. Walch
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 13 februari 1936
Titel Prof. Dr. J.L. Walch. Afscheidsreceptie.
Krant Het Vaderland
Jg 67
Editie, pg , Ochtendblad B, p. 1
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

PROF. Dr J. L. WALCH


Afscheidsreceptie


      Hoewel er geen bloemen en geen toespraken mochten zijn – zéér streng consigne – is, misschien wel juist daardoor, de afscheidsreceptie in Diligentia zeer druk en buitengewoon hartelijk geweest. Het initiatief hiertoe had genomen het Genootschap Oefening kweekt kennis, waarvan dr Walch vele jaren voorzitter is geweest.
      Wie is eigenlijk niet den Goeden Morgenprofeet en den Meester-Krammer de hand komen drukken? Met het afdrukken van onze abonneeslijst zouden we er nóg niet komen, want daarmee ware de vriendenlijst en de schare van bewonderaars (van beider kunne) van den nieuwen professor niet uitgeput.
      Zooveel is zeker, den Haag had hem gaarne hier gehouden èn om zijn geest èn om zijn vriendschap.
      Wie er dan waren?
      Het zij ons vergund, Directie en Redactie van Het Vaderland het eerst te noemen vanwege zekere eigendommelijke rechten. Ook het Journalistengilde in het algemeen is van den collega afscheid komen nemen.
      En verder maken wij nu maar een bloemlezing van het album: Albertine Draayer-de Haas, Josine Wouters, dr L. Lasonder, Lydia Stapel, J.C.Th. Groneman, dr Rosenstein, J. C. Korthals Altes, Th. Bijleveld, mevr. Wijnaendts Francken-Dyserinck, de heer en mevr. J. C. Burgersdijk, dr J. de Bie, Toos Hoog, Christine Doorman, mr K. F. Grobbee, de heer en mevr. Flothuis, dr A. Schierbeek, de heer en mevr. Jan Wils, A. Rutgers v. d. Loeff, dr Margadant, dr W. W. van der Meulen, G. M. van Maaren, A. N. Michielsen-Mouton, mevr. ten Dam Ham-de Wit, H. E. Kasteleyn-Beyerink, J. C. van Lelyveld, mr E. L. van Emden, Th. B. v. Lelyveld, mr E. H. Visser, M. J. van Emden-Schucker, A. M. Cramer-Stegerman, H. W. G. Ras, E. Kramers-Unger, C. M. de Man, C. van Till-den Beer Poortugael, P. J. d’Artillac Brill, Rien van Santen, A. Nijland-Stegeman, B. Ritter-Smits, F. W. Balabréga, W. J. D. van Andel, Hora Siccama, onze Burgemeester, U. Gerritsen, A. Bartels, mr H. Polak, L. de Gubernatis, mr C. B. Nederburgh, J. Weygand, E. A. Sieburgh, J. J. Hallo, Aug. M. R. Beguin, F. K. J. Heringa, de heer en mevr. Bothenius Brouwer, dr A. Hendriks, A. Brijs, de heer en mevr. van Geuns, mr R. Stapel, mr J. Draayer, Ben van Eysselsteyn, mej. Lieve Heynderickx, G. A. Giltay Veth, Jan Feith, Henri Mayer, M. J. Visser, dr Jan Kalf en P. J. de Kanter, ir C. H. de Vos en vele anderen.
      Als tweede voorzitter van „Oefening kweekt kennis“ bood de heer Van Eijsselsteijn het boekwerk „Twee duizend citaten” – samengesteld door S. W. F. Margadant – den scheidenden voorzitter aan. De opdracht luidde: „Aan prof. dr J. L. Walch, van 1927–1935 voorzitter van het Letterkundig Genootschap „Oefening kweekt kennis” door het bestuur als aandenken aangeboden ter herinnering aan zijn afscheidsreceptie in het gebouw Diligentia te ’s Gravenhage op Woensdag 12 Februari 1936 en als blijk van dankbare erkenning zijner verdiensten jegens het Genootschap.”
      Na afloop hebben eenige vrienden met den professor nog eens heel gezellig afscheid „gegeten”.