Architectura/Jaargang 5/Nummer 19/Door de vereeniging Amstels Bouwkring is een uitgebreid adres gezonden

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Door de vereeniging Amstels Bouwkring is ingevolge besluit der vergadering van 23 februari jl. een uitgebreid adres gezonden aan den gemeenteraad van Amsterdam. […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 19 (zaterdag 8 mei 1897), p. 100. Publiek domein.

[ 100 ] — Door de vereeniging Amstels Bouwkring is ingevolge besluit der vergadering van 23 februari jl. een uitgebreid adres gezonden aan den gemeenteraad van amsterdam. Zij hebben met groote verwondering gezien, dat juist dat deel der algemeene politieverordening, dat de zoogen. bouwverordeningen vormt, niet deelt in de herziening waarvan thans al de andere deelen dier politie-verordening onderworpen zijn, terwijl zij met alle bescheidenheid van oordeel zijn, dat juist dat deel het meest van allen herziening behoeft.
 Zij uiten dus als direct belanghebbenden den wensch dat ook die bouwverordeningen weldra zullen worden omgewerkt en dat daarbij rekening zal worden gehouden met de grieven die zij in dit adres zoo kort mogelijk formuleeren.