Architectura/Jaargang 5/Nummer 19/P. P. Delin

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘† P. P. Delin †’ door E.V.D.B.
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 19 (zaterdag 8 mei 1897), [p. 97]. Publiek domein.

[ 97 ]† P. P. DELIN. †

 Uit st. jans molenbeek bij brussel komt ons de droevige tijding, dat aldaar op 29 april l.l. is overleden in den ouderdom van slechts 43 jaren, de kunstschilder en oud-lid van a. et a., de heer prosper philippe delin, geboren te antwerpen, den 23 maart 1854.
 Na zijne studiën aan de Academie van brussel voltooid te hebben, legde de heer delin zich aanvankelijk toe op het porselein beschilderen en verwierf hiermede zeer veel succes.
 Enkele jaren geleden hebben wij een aantal prachtige door hem beschilderde borden en schotels op de Tentoonstelling van de Maatschappij arti et amicitiae kunnen bewonderen, deze zijn toenmaals in ons orgaan met lof besproken.
 Door bemiddeling van den Ouddirecteur der Quellniusschool, wijlen den heer colinet, kwam hij in 1880 naar amsterdam om aan die Inrichting als leeraar werkzaam te zijn, betrekking, die hij ongeveer zes jaar bekleedde om zich daarna als zelfstandig decoratieschilder te amsterdam te vestigen.
 In 1891 verliet hij onze stad om het door St.-Jans-Molenbeek aangeboden leeraarsambt aan de gemeenteteekenschool te gaan waarnemen. Zijn leermethode aldaar had zoodanigen bijval, dat hij reeds aangezocht was om als Professor aan de koninklijke Academie te brussel verbonden te worden.
 Helaas, het heeft zoo niet mogen zijn!
 Door zijn bijzonder aangenaam en innemend karakter had de heer delin zich, zoowel alhier als te brussel, een aantal vrienden verworven in wier herinnering hij ongetwijfeld zeer lang een plaats zal blijven innemen.
 Hij ruste in vrede.

e. v. d. b.