Architectura/Jaargang 5/Nummer 8/Door Burg. en Weth. is een voordracht ingediend

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Door Burg. en Weth. is een voordracht ingediend, ter begeleiding van een verordening op het beheer en den dienst der gemeentelijke waterleidingen. […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 8 (zaterdag 20 februari 1897), p. 52. Publiek domein.

[ 52 ]  — Door Burg. en Weth. is een voordracht ingediend, ter begeleiding van een verordening op het beheer en den dienst der gemeentelijke waterleidingen. Daarbij is de dienst gesplitst in een technische, een administratieve afdeeling en een afdeeling contrôle. Ben belangrijke vermeerdering van personeel zal noodig zijn in de administratieve afdeeling. Een hoofdboekhouder en drie klerken zullen aan het bestaande personeel moeten worden toegevoegd. Een en ander zal een verhooging der uitgaven op de loopende begrooting ten gevolge hebben van f 18,837, waarbij in aanmerking moet worden genomen, dat het salaris van den ingenieur ad f 5000 slechts pro memorie was uitgetrokken[.]
 De jaarwedden van het vaste personeel worden binnen de volgende grenzen vastgesteld:

ingenieur-onderdirecteur f 4000 tot f 5000
contrôleur en administrateur 3000 4500
assistent-ingenieur 2000 4500
hoofd-boekhouder en kassier 2500 3500
hoofd-opzichter, chef van een onder afdeeling, chef-machinist 1500 2500
opzichter, teekenaar, beambte der inspectie, klerk of machinist 1e klasse 1200 1700
idem idem idem idem 2e kl. 900 1100
idem idem idem idem 3e kl. of hulp-machinist 500 800