Arnhemsche Courant/Jaargang 58/Nummer 5328/Arnhem, 5 Mei/Het Handelsblad verdedigt den afstand der Kust van Guinea

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Het Handelsblad verdedigt den afstand der Kust van Guinea. […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Arnhemsche Courant, zaterdag 6 mei 1871, [p. 1]. Publiek domein.

[ 1 ]  Het Handelsblad verdedigt den afstand der Kust van Guinea. Als grond van die verdediging neemt het aan dat, volgens de moderne regtsbegrippen, de verhouding tusschen moederland en kolonien is veranderd; dat tegenwoordig de kolonien als regts-subjecten worden beschouwd en het moederland nu ook verpligtingen tegenover haar heeft, terwijl het vroeger slechts bedacht was op eigen voordeel. Kan Nederland aan die verpligting niet voldoen, dan heeft het ook geen regt om de kolonie te blijven behouden, en handelt het in het belang der kolonie deze over te dragen. Het is dus slechts de vraag of Nederland zijne verpligtingen kan nakomen; of Engeland beter voor de behoeften van de kolonie, overeenkomstig de eischen van dezen tijd, zorgen kan; en of het traktaat daarvoor waarborgen oplevert. Die vragen zal het Handelsblad in een volgend artikel beantwoorden.