Bilderdijk/Aan Nisa

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Aan Nisa, met een' afdruk van mijne losse dichtstukjens.

Ontfang, begaafde Vrouw, dees afgevallen bloemen,
   In vroeger Jaargetij' en zachter lucht geteeld.
Gelukkig, zoo er een, uw opslag waard te noemen,
   In 't midden van den hoop door 't blinkende onkruid speelt!
Maar neen, 'k bedrieg my niet, mijn afgeleefde dagen
   Verwerven voor mijn' zang uw heusche inschiklijkheid:
En van een hart als 't uwe iets meerders weg te dragen,
   Heeft zelfs in 't vuur der jeugd het mijne nooit gevleid.
Ach, had een beter lot, in d'opgang van zijn leven
   Me een' enklen straal vergund van 't geen uw oog bezielt,
Geen stervling had vermocht my ooit op zij' te streven,
   En 't aardrijk had met my voor NISAAS naam geknield!

Brunswijk

      1800.