Bilderdijk/Geboortegroet aan het jongsten zoontjen van den Heere Jeronimo de Vries

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geboortegroet aan het Zoontjen van den Heere Jeronimo de Vries.


Welkom, welkom op deze aarde!
Welkom, ja, aanminnig wicht!
Ja, het leven is van waarde,
Als, van onder ’t hart ontbonden, dat nooit dwaasheid heeft geroerd,
Moeders borst ons, van haar driften
Geen vergiften
In het voedsel medevoert!

Als in ’t erfbloed onzer Vaderen,
Nooit van lage lust besmet,
Niet dan deugd zich spreidt door de aderen,
Voortgeplant op ’t kuische bed!
Als de Godvrucht met de Liefde ’t hart bewatert in dien vloed!
Ja, voorzeker! ja, het leven,
Dus gegeven,
Is een onwaardeerbaar goed.

Welkom dan, gelukkig spruitjen,
Welkom op dit dobbrend rond!
Groei en groen als ’t Lentekruidtjen
In den pas ontsloten’ grond!
Weps en rups ontzie uw bladeren, wind noch onweêr schudde uw’ steel!
En uw zoet en geurig bloeien
Vell’ geen schroeien
Van te heet een zon ten deel!

Moogt gy eens in rijper tijden,
Van uw’ oorsprong niet ontaart,
’t Minnend ouderhart verblijden
Door een ooft, den wortel waard!
Moge uw schaduw, vrucht, en sappen, moeder harten laving biên!
En voor alles, moge een spader
Dag uw’ Vader
In uw deugden wederzien!

1817.