Bilderdijk/In een vriendenrol

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Aan den heer Willem Anne, Baron van Schimmelpenninck. In zijn vriendenrol.

In d’overwelmingsdamp der wijsheid onzer dagen,
Schonkt ge ook een vlijtig oor aan mijn verstoten Leer;
Ik zag uw frissche Jeugd mijn Grijsheid eerbied dragen;
En ’k vond in u ’t gemoed der oude Riddren weêr.
Vaar voort, beproef, doorzoek, en oordeel door u-zelven,
Wees vrij, wees Edelman, en van geen Tijdgeest slaaf;
Het goud der Wijsheid is uit waanzucht niet te delven
En Waarheidsliefde-alleen maakt achtenswaard en braaf.
Des Christens lot op de aard is laster, hoon, miskenning,
Verdrukking, armoê zelfs, en wat den boezem grieft;
Maar gy doorleest mijn ziel, recht eedle Schimmelpenning,
Leef, als uw hart verdient, van God en mensch geliefd!

      1823.