Bilderdijk/In het album

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In het Album van den Heere Mr. R. Fr. Groeninx van Zoelen by zijne promotie.

Wat ’s Waarheid? — Dat wat is. — Wat ’s Wijsheid? Dit te erkennen!
Wat is ’t geen is? — Geen schijn, geen overspieglend beeld,
Maar door zich-zelf bestaande, en niet in ’t brein geteeld,
En voor ’t bereik te hoog van mensch of Englenpennen! —
Wat is ons weten dan? — Een wolk van ijdlen waan;

Wees zulke Ixion nooit, mijn Vriend! Doordring u-zelven!
Stel menschenwetenschap niet hooger dan heur prijs.
Verheug u (ja ’t is schoon,) in ’t eervol Leerbewijs;
Maar leer uit eigen borst wat WAAR is, op te delven:
’t Schuilt daar in d’invloed van de Welbron van al ’t ZIJN,
Wier ader Leven is en Waarheid, vrij van Schijn.

1824.