Bilderdijk/Noodhulp

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Noodhulp.

Wanneer uwz ’t uwnck op ’t gjalpst’ oerstjolpt,
Ja d’ hele wrâd uws fijnne’iz,
Den iz ’t saeck neust’ dat God uwz holpt,
In fierst, az ’t neyst ijn schijn iz.
                     GYSBERT JAPIX.

Als ’t prangen van den nood hevigst overstelpt,
En alles ons vervolgt en woedend gaat verslinden,
Dan ia ook ’t uur naastby dat God den bidder helpt;
Maar verr’st, wanneer men ’t acht in menschenhand te vinden.

      1823.