Bilderdijk/Op des Konings afbeeldsel

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op des Konings afbeeldsel.

Het goud der Diadeem blink’ schittrend om de hairen,
   Het maakt den luister niet van Hollands LODEWIJK :
Neen, de adel van zijn ziel, zijn eerbied voor de altaren,
   Zijn zucht om wel te doen, Bataafscher dan zijn Rijk.
Lees, Neêrland, uw geluk in d’oogstraal van uw’ Koning :
   Die spreide u ’t zuiverst hart, den braafsten Vorst, ten toon!
Hy vergt u trouw en deugd voor kruipende eerbetooning,
   En Gode ’t best zijns volks voor ’t flikkren van zijn kroon.