Bilderdijk/Te rug keer

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Te rug keer.

          — Nune retorsum
Vela dare, atque iterare cursus
Cogor relictos. —
                              H O R A T I U S.

De slechthoofd, op verdwaasde wijsheid
    En Filozofen eernaam trotsch,
Ducht eindlijk, by bezonnen grijsheid,
    De wraak des langgetergden Gods.
Te rug, verdoolden! ja keert weder,
    Keert weder! maakt uw voeten vlug!
Ja, werpt u voor den Wreker neder
    Wiens pijlbus rammelt op zijn rug:
Wiens boog, met ijzren hand gespannen,
    Onfeilbre schichten drijft naar ’t wit;
Die ’t tarwengraan van ’t kaf zal wannen,
    En wien geen offersmook verbidt:
Die met den opslag van zijne oogen
    Den Dwinglandvan den zetel rukt,
En Needrigheid, in ’t stof gebogen,
    De diadeem op ’t voorhoofd drukt!
Te rug! Zijn bliksemslagen pletten
    Wie aan Zijne Almacht weêrstand biedt;
Aanbidt, onfangt zijn Vredewetten,
    En, stof, misken uw Schepper niet!
Zoek, zondaar, zoek voor wederstreving,
    Voor afval, voor verworpen zoen,
By Hem, by Hem-alleen vergeving,
    Die voor uw gruwel kon voldoen:
Die, zondaar in uw plaats getreden,
    Voor u vrijwillig heeft geboet,
Voor u, en Dood en Hel geleden,
    En u gewasschen in Zijn bloed

      1824.

Na Horatius.