Bredero/Ghy wack’re Nimphjes en Dryaden

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

BRUYLOFTS-LIEDT.

Stemme: Sal ick noch lang met heete tranen &c.

Ghy wack’re Nimphjes en Dryaden,
Raept bloemtjens die hier Flora stroyt;
Siet Bacchus schut sijn Wijngaert-bladen,
Hy clucht, hy singt, hy springt, py poyt
    Jo jo Poean
    Jo jo Poean
    Jo jo Poean
Roept Hymen vrolijck uyt
En huwt de zangh aan sijn luchtighe Luyt.

Waer sydy nu, ghy Nuery-dillen,
Die menichmael uyt jonsten quaamt
Dit schreyend’ wicht met singhen stillen
En steel-wijs uyt het wiechje naamt,
    Met deuntjens soet,
    Wel slecht, maer goet,
    Met deuntjens soet
Van ’tsuye nani pop,
Heft nu stem tot hoogher stoffen op.

De liefdekens die sijn ghekomen
Met haer bevallick schoon cieraed
En hebben haer woonstee ghenomen
In ’t vriendelijcke soet ghelaet
    Van onse Bruydt,
    Met deucht vertuyt
    Van onse Bruydt.
Die wijlen was een kint,
Die wert nu van den Goden selfs bemint.

Heylighe liefde groot van waerden,
U ooghen op dees Lieven slaet,
Sackt neder op de logge Aerde
En vesticht desen Echten staet,
    Dats aen haer disch,
    Soo goet als fris,
    Dats aen haer disch
Kints kind’ren moghen zien.
Laet hare wensch en d’onse oock gheschien.

Ghy Vorst des lichts en Heer der Heeren,
Maackt dat de Liefde stadich bloeyt,
Wilt tweedracht, twist van haer afkeeren,
Waer door dat alle sonden groeyt.
    O Vader goet,
    U wille doet,
    O Vader goet
Die goede gaven geeft,
Maeckt dat dit paer na dijn geboden leeft.