Cats/Sinne- en minnebeelden/Geen dorre blom is wellekom

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

GEEN DORRE BLOM, IS WELLEKOM.
Wanneer de versche roos eerst uyt begint puylen,
Al wat om bloemen vliegt, dat soeckt’er in te schuylen;
Maer alsse neder helt, verwonnen van den tijt,
Soo komt’er niet een bie die haer om honigh vrijt.
Siet daer een oudt gebruyck ontrent de groote staten:
Het rijck dat onder leyt, dat is terstont verlaten;
Een yder wijckt’er van, oock die het eens verkoos:
Men soeckt geen honigh-raet als by de versche roos.