Cats/Sinne- en minnebeelden/Is ’t dan ghy lieden de kastydinghe verdraeght

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

IS ’T DAT GHY LIEDEN DE KASTYDINGHE VERDRAEGHT, GOD SAL U
ALS KINDEREN AENGAEN; MAER IS ’T DAT GHY LIEDEN SONDER
KASTYDINGHE ZIJT, SOO ZIJT GHY DAN BASTAERDEN EN NIET
KINDEREN.

AIs ’t yfer leyt en gloeyt te midden in de kolen,
Men siet, men hoort-et niet, het is’er in verholen;
Maer soo het iemant lescht, dan schijnt’et dat het klaeght,
En dat het eenigh leet, oock in de vreughde, draeght.
Als God de sijnen straft, sy duycken en sy swijgen;
Maer voorspoet in het vlees die doet hun vreese krijgen:
Sy houden gantsch verdacht des werelts loosen schijn;
Ey laet, O God, mijn deel niet in de werelt zijn!