Cats/Sinne- en minnebeelden/Slaet de handt, daar ’t niet en brandt

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

SLAET DE HANDT, DAER ’T NIET EN BRANDT .
’t Is twee-sins aen te doen al wat je kont bedencken,
Grijpt hier, ’t is sonder noot; grijpt daer, het sal u krencken:
Wie is’et die terstont de vingers niet en schroeyt,
Indien hy vat het hout juyst daer het leyt en gloeyt?
In vreught is dickmael pijn, in plagen, volle zegen;
’t En is niet in de saeck, maer aen den man gelegen.
Wel, draeght dan met gedult al wat den hemel doet,
Zijt willigh, datje zijt, en datje wesen moet.