Corrido de Felipe Ángeles

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
< Portaal:Muziek

Corrido de Felipe Ángeles

Auteur Anoniem
Genre(s) Lied
Brontaal Spaans
Datering wsch. 1920
Bron
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Logo Wikipedia
Meer over Corrido de Felipe Ángeles op Wikipedia

El mil novecientos veinte,
señores, tengan presente
fusilaron en Chihuahua
a un general muy valiente.

In negentienhonderdtwintig,1
heren aanwezigen,
fusileerden ze in Chihuahua
een erg dappere generaal.

De artillero comenzó
su carrera militar,
y en poco tiempo llegó
a ser un gran general.

Bij de artillerie begon
zijn militaire carriére,
en het duurde korte tijd
eer hij een grote generaal werd.

En la estación de La Mora
le tocó la mala suerte,
lo tomaron prisionero,
lo sentenciaron a muerte.

In het station van La Mora
trof het noodlot hem,
ze maakten hem gevangen,
ze veroordeelden hem ter dood.

Ángeles era muy hombre,
tenía un valor verdadero
mejor cortesiaba al la muerte
que encontrarse prisionero.

Ángeles was een echte man,
hij had werkelijk moed,
hij speelde liever met zijn leven
dan zichzelf gevangen te zien.

El gobierno americano
y la viuda de Madero
pedían perdón y clemencia
para el pobre prisionero.

De Amerikaanse regering
en de weduwe van Madero
verzochten gratie en genade
voor de arme gevangene.

Ángeles mandó un escrito
al Congreso de la Unión:
si he de ser yo fusilado
me encuentren disposición.

Ángeles stuurde een brief
aan het Congres van de Unie:
als ik gefusilleerd moet worden
stel ik mij ter beschikking.

El reloj marca la hora
que llega la ejecución,
preparen muy bien sus armas
y apúntenme al corazón.

De klok geeft de tijd
tot aan de executie,
maak jullie wapens goed klaar
en richt op mijn hart.

Apúntenme al corazón,
no me demuestren tristeza,
y a los hombres como yo
no se les da en la cabeza.

Richt op mijn hart,
stel me niet teleur,
mannen als mij
schiet men niet door het hoofd.

Ya con esta me despido
quedó en la historia grabado,
y aquí terminó la vida
de un general afamado.

Hiermee neem ik afscheid,
dit bleef in de geschiedenis bewaard,
en hier eindigde het leven
van een beroemde generaal.


1 In werkelijkheid werd Ángeles op 26 november 1919 geëxecuteerd.