Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1618/23 november/Wt Prage den 4. dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Wt Prage den 4. dito. [= 4 november 1618]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag 23 november 1618]. Publiek domein.
[ 1 ]

Wt Prage den 4. dito.

 Dat Slesische Crijhs-volck sal op heden in onsen leger comen, hebben 9. stucken geschuts by hun. Des Keysers Leger wijckt allenskens naer Moravien toe, en̄ men sal naer eyndinge des selven Landt-dach vernomen wat die van Moravien daer by willen doen, ende off sy dat volck in haer Landt lyden sullen. Ende hebben uyt onsen Leger dat den Vyandt uyt die Stadt Pilsen voor 4. dagen naer middernacht uyt gevallen zyn, daerover vande onse 16. doodt ghebleven, gisteren heeftmen de Mina springhen laten, oock 95. scheuten met Cartouwen, sonder die andere in de Stadt geschoten zijn, men is nu dach ende nacht doende om die Bresa te schieten, ondertusschen werden veel Granaten, ende andere vierwercken inde Stadt geworpen daermede groote schade gedaen wert, alsoo datmen nu daegelijcks verhopt, die Stadt in te becomen, hoe wel die vā binnen geresolveert hebben lijff en̄ leven, by den ander te laten.
 Voorghisteren is eenen van des Cheurvorsts Pfals voornemer Secreten Raedt alhier ghearriveert, om den Leger te besien, derrewaert hy morgen reysen soude, maer men meent dat het wat anders te beduyden heeft. Ghisteren zijn alhier ooc aencomen eenige Capiteynen ende Ingenieurs uyt Neder-landt die Brieven van Recommandatien (aende Bohemsche Standen) mede brenghen.