Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/17 oktober/VVt Venetien, den 2. October, 1620

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Venetien, den 2. October, 1620’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [zaterdag] 17 oktober 1620, [p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Venetien, den 2. October, 1620.

VOor weynigh dagen is van hier nae Vrancrijc gereyst, deser Seigneurie Extraordinary Ambassadeur, souden van weghen die Switsers ende Veltolinische saecken aen hare Maj. voorbrenghen ende tracteren, door dien te besorghen staet, datter in Italien door sulcks eene groote oorloghe ontstaen mochte.
 De Brieven van Mylanen brenghen mede, datter eenighe Capiteynen gheordineert waren, derwelcke Compagnien op diveersche plaetsen souden ghesonden werden, onder andere na Veltolina ende derselve quartieren, ende wiert oock noch meer volcx tot dienste van die Catholijcke Cantons aengenomen.