Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/18 september/VVt Venetien, den 4. September. 1620

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Venetien, den 4. September. 1620’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag] 18 september 1620, [p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Venetien, den 4. September. 1620.

 Van Mylanen heeftmen, dat den 26 Augusti de Generael Piemontelli, met 15. Schepen vol Soldaten, ende een ander met vol grof gheschut op Ripa afgevaren, aen welcke plaetse des Grysons Leger sich bevont, ende na dien de Grysons met afschieten eenige stuckē geschuts, hun mercken lieten, ende veel Spaensche doorschoten, hebben doch dese ingeschepte een plaetse ingenomen daerom die Grisons hun moesten retireren. En̄ heeft oock den Planta in’t Engadeiner dal, veel Dorpen voor Ertzhertoch Leopold huldigen laten. Doch hebben die Catholijcke Switsers den Euangelischen die passagie toegelaten, dat Veltolin de Spaensche weder af te nemen, ghelijck hun dan die van Bern alreede aldaer sien laten.
 Wy verstaen, dat die Turcksche Armade in Apulia inghevallen is, die Stadt van Monfredonia inghenomen ende neffens dien veel ander plaetsen gheplundert, ende veel Menschen daer onder oock Gheestelijcke persoonen ende Religieusen so Mans ende Vrouwen wech gevoert.

Overige vindplaatsen[bewerken]