Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/21 augustus/VVt Prage, den 10. Augusti

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Prage, den 10. Augusti’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag] 21 augustus 1620, [p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Prage, den 10. Auguſti.

 Van wegen de tijdinge des Lants op der Ens is men hier seer bedroeft, ende gisteren secreten Raedt gehouden, ende sullen heden ende morgen in haeste de posten afgesonden werden, ooc twijfeltmen datmen Man voor Man sal opbieden, men troost sich weder van weghen de Hongersche hulpe, want den Landtdach van Nieuwensol op deser zijde, goet geresolveert is.
 Haere Konincklijcke Maiesteyt is Saterdach Brandeis ende monsteringe der 2000 Engelsche hier weder ghekeert, ende soude nu in haesten die hulpe uyt Slesien gevoordert werden: In Moravien syn korts eenige Cosacken geslagen, daer by die van Hongaryen dat beste ghedaen hebben. Tot Reets bevinden sich de Euangelische Standen noch in 160 eendrachtich te samen, hebbē den 29 Julij tot hare principael beraetslaginge hare eerste Sessie ghehouden, souden den Keyser oock afgegaen ende eenen anderen Bescherm-heere op gheworpen hebben.