Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1618/30 november/VVt Ceulen den 24. dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Ceulen den 24. dito. [= 24 november 1618]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag 30 november 1618, p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Ceulen den 24. dito.

 Wy hebben uyt Swytserlant, dat de Grysons, mette bestraffinge der ghene, soo teghen den verbonts brief ende andere gehandelt, noch immertoos vortvaren, hadden den Bischop tot Chur Jehan Flugen voor het ghericht gheciteert, ende de wyle hy niet en Compareerde, Sijner Biscoppelijcke Digniteyt ontset, hem gebannen ende alle syne goederen gheconfisqueert, oock Gesanten opt Hoff tot Chur ghesonden, die sleutels van de Domheeren begeert, met bevel desen Johan Fluger niet meer voor hunnen Bischop te kennē dese die hebben wel die sleutels van hun gegeven maer geantwoort, sy en conden hunnen Bischop sonder voorweten ende wille des Paus ofte Nunen Apostolici niet afsetten.
 Die van Zurich ende Bern souden heftich op die 7. Papiste Cantons verbittert syn, van wegen eenen brief, soo sy aen den Hertoch van Savoyen gheschreven, daer in sy hem soecken tegēs de voorsz 2. Steden aen te hitsen, maer de voorsz Hertoch hadde hun als syne geallieerde, dat selve Schrijven ghesonden, sullen alsoo op hunne versaemelinghen die op den 26. October aenghestelt was, tusschen beyde perteyen groote disputē vallen, den roep ginck dat de Gouverneur van Mylanen de Grysons aentasten wilde.
 Aen het Hoff van Beyeren is tegenwoordich groote vreuchde, van weghen de gheboorte eens Jongen Prince aen selvigen Hertoch. Ende wert alhier van dage een Ambassadeur vanden Keyser verwacht, zijn aenbrenghen, leert de tijt.