Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage/Jaargang 242/Nummer 174/De staking te Rotterdam

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘De staking te Rotterdam’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit het Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage, woensdag 29 juli 1914, Eerste Blad, [p. 1]. Publiek domein.
[ Eerste Blad, 1 ]

De staking te Rotterdam.

 Zooals wij gisteren nog hebben gemeld is voor een deel van het Rotterdamsche havenbedrijf een werkstaking uitgebroken, die slechts een deel van de havenarbeiders omvat. Het geldt de houtbooten.
 Evenals voor alle andere artikelen, werden er reeds lang onderhandellngen gevoerd tusschen de scheepvaartvereenigingen en de verschillende arbeidersvereenigingen voor het tot stand komen van een collectief arbeidscontract. De Algemeene Havenarbeidersvereeniging „Streven naar Verbetering,” waarin de syndicalisten vereenigd zijn, wenschte aan die onderhandelingen wel mee te werken, mits te voren het loon voor de houtwerkers op 35 ct. werd vastgesteld.
 Dit is door de Scheepvaartvereeniging geweigerd en vandaar het conflict, waaraan tot dusver de overige arbeidersvereenigingen hun goedkeuring niet verleenen. Het bedoelde loon was eerst kortelings van 30 op 32 cent gebracht. „Streven naar Verbetering”, heeft thans de staking geproclameerd voor de houtwerkers, in verband waarmede vanmorgen op een 6-tal houtbooten niet werd gewerkt. De staking omvat ook de werklieden, die de kranen van de maatschappij „Wotan” bedienen, die een aanzienlijke loonsverhooging hadden gevraagd, waarin evenmin is getreden.
 Op enkele houtbooten is door de Scheepvaartvereeniging nieuw personeel aangenomen om de stakers te vervangen.
 Het gezaagde hout, dat het stoomschip Björnstjerne Björnson aan boord had, is gelost. De overige lading bestaat uit steenen. De lossing van het gezaagde hout uit de stoomschepen, waarop gestaakt wordt, geschiedt nu zooveel mogelijk door krassen en eigen volk.
 Hedenmorgen zijn aan het Maasstation aangekomen de kwartiermakers van de 300 Duitschers, die verwacht worden, Deze Duitschers worden op lichters in de Rijnhaven ondergebracht.