De Roermondenaar, Nieuws- en advertentieblad voor stad en land/Jaargang 1/Nummer 5/Duitschland

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Duitschland
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 2 februari 1856
Titel Duitschland
Krant De Roermondenaar
Jg, nr [1], 5
Editie, pg [Dag], [2]
Brontaal Nederlands
Bron roermond.x-cago.com
Auteursrecht Publiek domein

Duitschland.

      Berlijn 29 Jan.- Men beweert, dat Nederland had besloten om, mogt Rusland niet toegeven, zich bij de westersche mogendheden aantesluiten en daarvan had kennis gegeven. Dit berigt had ook op de overige staten eenen diepen indruk gemaakt.
      — Russissche dagbladen spreken van een merkwaardig natuurverschijnsel, dat den 22 Dec. de bewoners van Stauropol (Kan kasus) in verbazing zette,- Omstreeks 5 ure namiddag verscheen de maan in al haren luister aan den horizon, eu 3/4 uurs daarna vertoonde zich dit ligchaam nog met groote helderheid in het middelpunt van een groot kruis, welk verschijnsel gedurende een uur aanhield. Daarna deed zich een nog prachtiger verschijnsel voor: de maan werd omgeven door een lichtkrans, te midden waarvan zich een schitterend kruis vertoonde’ Zoo als men weet, zag Keizer Konstantijn in de 4de eeuw, bij de belegering van Rome een soortgelijk verschijnsel hetwelk den geheelen nacht aanhield.