De Roermondenaar, Nieuws- en advertentieblad voor stad en land/Jaargang 1/Nummer 5/Engeland

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Engeland
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 2 februari 1856
Titel Engeland
Krant De Roermondenaar
Jg, nr [1], 5
Editie, pg [Dag], [2]
Brontaal Nederlands
Bron roermond.x-cago.com
Auteursrecht Publiek domein

Engeland.

      London 24 Jan.- In de brouwerij van den Heer G. Bracher, te Bath, is eergisten eene ontzettend groote bierton, die ongeveer 400 vaten bier bevatte, met een vervaarlijk gedruisch gesprongen, waardoor de belendende huizen meer of min beschadigd en de bewoners met schrik uit hunner slaap opgewekt werden; de straat was voor een oogenblik geheel overstroomd met dit kostbare vocht, waarmede het vat omtrent een jaar geleden was gevuld geworden.
      — Londen 25 Jan.- De Morning Post deelt een hoofdartikel mede, waarin dat blad de circulaire van den Graaf v. Nesselrode bespreekt en ontkent, dat Rusland het Oostenrijksche ultimatum heeft aangenomen, om te voldoen aan den wensch van Europa naar vrede, maar schrijft die aanneming toe aan de noodzakelijkheid. Rusland heeft het aangenomen, zegt dat blad onder anderen, omdat Oostenrijk eenvoudig daarop ja of neen ten antwoord vroeg. Het is overigens zaak om zich niet te laten misleiden door de Russische diplomatie. De zaak, die wij voorstaan, zal zegevieren.
      — 29 Jan.- De Consul van Venezuela heeft bekend gomaakt, dat de guano-eilanden van die republiek in de Caraïbische zee zijn afgestaan aan eene Amerikaansche maatschappij, genaamd de Philadelphia-guano-companij en alle reeders gewaarschuwd tegen het weghalen dier meststof zonder eene vergunning van de maatschappij.
      30 Jan.- De Morning Post meldt als stellig, dat Pruissen uitgesloten zal zijn van de vredes conferentien; misschien zal het uitgenoodigd worden, om het verdrag te sluiten, maar niet om het optestellen; tusschen Frankrijk en Engeland bestaat geen het minste verschil van meening.