De Roermondenaar, Nieuws- en advertentieblad voor stad en land/Jaargang 1/Nummer 6/Spanje

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Spanje
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 9 februari 1856
Titel Spanje
Krant De Roermondenaar
Jg, nr [1], 6
Editie, pg [Dag], [1-2]
Brontaal Nederlands
Bron roermond.x-cago.com
Auteursrecht Publiek domein

[1]


[...]


Spanje.

      — De Paus heeft aan de Koningin van Spanje een getijboek gezonden, dat aan de H. Katharina van Siena heeft toebehoord, als tegengeschenk voor 2 fraaije schilderijen van Murillo, voorstellende de verloren zoon en het huwelijk der H. Katharina, hem door de Koningin geschonken.
      — 4 Febr. Men meldt als zeker, dat eerlang de diplomatische betrekking tusschen de hoven van Rome en Madrid zal worden hersteld. Men verwacht in laatstgemelde hoofdstad een zaakgelastigde van den H. Stoel.
      — 1 Februarij.- De Spaansche regering heeft eene nieuwe schrede gedaan op den weg, welke tot concessien aan het hof


[2]


van Rome leidt. De bisschop van Osma, die verbannen was ten gevolge van zijn protest tegen de godsdienstige grondslagen van de staatsregeling, heeft de magtiging verkregen, om in zijn diocese terug te keeren. Evenwel is hem zulks niet vergund vóór eene formele aanvrage van zijne zijde, waarbij hij tevens van zijne gezindheid blijk gaf, om zich naar de instellingen des lands te voegen. Men gelooft, dat de bisschop van Urgel, wien eene gelijke straf getroffen heeft, het voorbeeld van zijn collega zal volgen en even als deze, zich over gelijke vergunning zal hebben te verheugen.