Een liedeken gemaeckt by M. Arent Dicxs. Vos

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

EEN LIEDEKEN GEMAECT BY M. ARENT DIRCXZ. VOS, IN ZIJN LEVEN PASTOOR INDE LIER[bewerken]

Op de wijse: Bedructe hertekens, etc.

Slaet op den trommele van dirredomdeinne,
Slaet op den trommele van dirredomdoes,
Slaet op den trommele van dirredomdeine,
Vive le geus, is nu de loes.

De Spaensche pocken, licht als sneeuw vlocken,
De Spaensche pocken, loos ende boos,
De Spaensche pocken, onder spaus rocken,
De Spaensche pocken, groeyen altoos.

De Spaensche inquisitie, voor Godt malitie,
De Spaensche inquisitie, als draecx bloet fel,
De Spaensche inquisitie, ghevoelt punitie,
De Spaensche inquisitie, ontvalt haer spel.

Vive le geus, wilt christelick leven,
Vive le geus, houdt fraye moet;
Vive le geus, Godt behoed u voor sneven,
Vive le geus, edel christen bloet.

De paus en papisten Godts handt doet beven;
De paus en papisten, zijn teynden haer raet;
De paus en papisten, wreet boven schreven,
Ghij paus en papisten, soect nu oflaet.

Oflaet in tijts noch Godts woort te krencken,
Oflaet in tijdts noch u godtloos spel;
Oflaet in tijts, och, wilt u bedencken,
Ofiaet in tijts, en valt Godt niet rebel.

Tswaert is getrocken, certeyn Gods wraec naect,
Tswaert is ghetrocken, daer Joannes aff schrijft;
Tswaert is getrocken, dat Apocalipsis maect naect,
Tswaert is ghetrocken, ghy wert nu ontlijft.

Tonschuldich bloet dat ghy hebt verghoten,
Tonschuldich bloet roept over u wraeck;
Tonschuldich bloet te storten heeft u niet verdrooten,
Tonschuldich bloet dat dronct ghy met den draeck.

U vleyschen arm daer ghy op betroude,
U vleyschen arm beswijckt u nu;
U vleyschen arm, die u huys boude,
U vleyschen arm wijckt van u schou.

Prince
Princen, der princelijcker geusen Prince,
Princelick met u Gheest haer doch regeert;
Princelick drijvense u eer; aldus bemintse;
Princelick wert u rijck alsdan vermeert.