Essays van Montaigne

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Presentatie Essays van Montaigne (1595) door Michel de Montaigne, vertaald door Julien Grandgagnage

3 delen

Deel 1


[ Inhoud ]

Op verschillende wijzen bereikt men hetzelfde 1
Over het verdriet 2
Dat waar we om geven reikt tot voorbij ons eigen leven 4
4  Hoe we ons door onze passies op het verkeerde richten in plaats van op het ware 6
5  Moet de leider van een belegerde plaats naar buiten om te onderhandelen? 7
6  Het ogenblik van onderhandelen is gevaarlijk 8
Onze intentie bepaalt het oordeel over onze handelingen 9
8  Over ledigheid 9
9  Over leugenaars 10
10 Over vlotte of slome praters 12
11 Over voorspellingen 12
12 Over standvastigheid 14
13 Ceremonieel bij het ontmoeten van koningen 15
14 Dat de smaak voor goed en kwaad grotendeels afhangt van de mening die wij erover hebben 16
15 Men wordt gestraft bij het te hardnekkig verdedigen van iets 16
16 Over het bestraffen van lafheid 24
17 Over sommige ambassadeurs 24
18 Over de angst 26
19 Over ons geluk moet men pas na onze dood oordelen 25
20 Filosoferen is leren om te sterven 27
21 Over de kracht van de verbeelding 34
22 Het profijt van de ene is het verlies van de andere
23 Over de gewoonten, en dat men een verkregen wet niet licht verandert 37
24 Hoe hetzelfde advies tot verschillende resultaten kan leiden 37
25 Over pedanterie 49
26 Over de opvoeding van kinderen 53

[ Inhoud ]

27 Het is waanzin om juist en fout van ons oordeel afhankelijk te maken 67
28 Over de vriendschap 69
29 Negenentwintig sonnetten van Étienne de La Boétie 74
30 Over middelmatigheid 81
31 Over kannibalen 83
32 Dat we ons terughoudend moeten bemoeien met de beoordeling van de Goddelijke wetten 91
33 Dat we aangaande het leven wellust moeten vermijden 92
34 Dat het geluk vaak gevonden wordt in de uitoefening van de rede 93
35 Over een gebrek in onze regering 94
36 Over de gewoonte om kleren te dragen 94
37 Over Cato de Jongere 96
38 Dat we wenen en lachen om dezelfde zaak 97
39 Over eenzaamheid 98
40 Overwegingen in verband met Cicero 103
41 Niet over iemands eer communiceren 104
42 Over de ongelijkheid die ons scheidt 107
43 Betreffende wetten over de uitgaven 112
44 Over de slaap 113
45 Over de Slag bij Dreux 114
46 Over namen 115
47 Over de onzekerheid van ons oordeel 117
48 Over paarden 121
49 Over oude gebruiken 123
50 Over Democritus en Heraclitus 125
51 Over de ijdelheid van woorden 126
52 Over de zuinigheid van de Ouden 128
53 Over een gezegde van Caesar 128
54 Over ijdele subtiliteiten 129
55 Over geuren 130
56 Over gebeden 131
57 Over leeftijd 134