H.J. Cordes, C. Hoekstra en Petrus Herman Scheltema/Ingezonden Stukken

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Ingezonden Stukken
Auteur(s) Cordes, Hoekstra en Red.
Datum Zaterdag 4 februari 1912
Titel Ingezonden Stukken
Tijdschrift De Opmerker
Jg, nr, pg 46, 5, 40
Opmerkingen Joseph Alberdingk Thijm vermeld als Alberdingk Thijm
Brontaal Nederlands
Bron libserv.tudelft.nl
Auteursrecht Publiek domein

Ingezonden Stukken.


Leeuwarden, 27 Januari 1911.


Geachte Redactie.


[mogelijk auteursrechterlijk beschermd]


Hoogachtend, CORDES en HOEKSTRA, Stukadoors.


Leeuwarden.


      Het is ons gebleken, dat de inzender van het stuk in „De Opmerker” van 24 December 1910 inderdaad in het vuur zijner verontwaardiging de bovenaangehaalde minder parlementaire uitdrukking heeft gebezigd. De bedoeling van den schrijver is, zooals uit het bovenstaande blijkt, echter door de heeren Cordes en Hoekstra wel begrepen. Het was hier niet te doen, om aan de invoering van een nieuw materiaal, dat wellicht bij toepassing waar het behoort zeer goed voldoet, afbreuk te doen. Het pleisterwerk op zichzelf is misschien onberispelijk, maar het is hier niet op zijn plaats en wanneer men gewaar wordt, dat ongeveer 50 jaren nadat Alberdingk Thijm tegen de „plaesteraard” te velde trok, nog af en toe oude bouwwerken door bepleistering mishandeld worden, dan kan men een verontwaardiding voorstellen, die zich in krachtige termen uit.
      Wij zullen thans het debat over de zaak sluiten. Moge de beweging, die er in Friesland door veroorzaakt is, voor dat gewest goede vruchten dragen.


RED.