Help:Een nieuwe pagina aanmaken

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Opmerking:
Deze pagina leunt wellicht teveel op de manier van werken op Wikipedia. Op Wikisource gelden voor het aanmaken van pagina's toch wat andere regels.


Een nieuwe pagina maken[bewerken]

Typ de naam in en druk op de knop[bewerken]


Via een bestaande (rode) link[bewerken]

Je kunt een nieuwe pagina aanmaken, door op een rode link te klikken, ergens in de tekst.

De rode kleur betekent dat de pagina nog leeg is: het is een uitnodiging aan jou om een nieuw verhaal te schrijven. Een link naar een nieuwe (nog lege) bladzijde wordt gemaakt door om een begrip vierkante haken neer te zetten, bijvoorbeeld: [[onderwerp]] wordt weergegeven als onderwerp.

Je kunt ook zelf vierkante haken in een tekst aanbrengen, om zo een nieuwe bladzijde te beginnen. Als je een geheel nieuw onderwerp wilt beschrijven dat in deze Wikisource als link nog niet bestaat, kun je het voorlopig tussen vierkante haken op je Gebruiker-bladzijde neerzetten en van daaruit werken.

Voor je begint met een nieuwe pagina kan je het beste eerst even zoeken in de zoekfunctie om te zien of er al iets geschreven is dat erop lijkt. Meestal vind je zo wel een betere plek om jouw verhaal op te enten en hoe beter je verhaal aan de rest gelinkt is, hoe eerder het ook gelezen wordt. Soms vind je ook dat er al lang een verwant verhaal is onder een iets andere titel (Wet van Murphy-Ellywa). Wil je dit voorkomen, bedenk dan meteen synoniemen voor de titel van jouw pagina, en maak daarvan één of meer doorverwijzingen (#REDIRECT [[andere naam]]).

Het creëren van gloednieuwe onderwerpen is zo een prachtige manier om Wikisource in de breedte te helpen uitdijen (en hopelijk ook in de diepte). Er zijn voor het scheppen van geheel nieuwe lemma's wel een aantal regels in acht te nemen.


Het schrijven van een nieuwe pagina[bewerken]

Klik je op een rode link, dan verschijnt de bewerkingspagina, met een leeg veld waarin je een nieuw artikel kunt typen (of een beknopt begin). Je kunt de ingevoerde tekst vooraf nakijken door 'Toon bewerking ter controle' onderaan de pagina aan te klikken. Je krijgt dan te zien hoe de pagina er gaat uitzien (dat staat dan boven de ruwe tekst). Vooral bij tabellen en afbeeldingen is dat geen overbodige luxe, het resultaat is vaak anders dan bedoeld... Als je tevreden bent is het handig in de 'samenvatting' je medeschrijvers even te laten weten wat je hebt gedaan. Ben je klaar, klik dan op 'Pagina opslaan'. Je krijgt tenslotte de bewaarde pagina pontificaal in beeld.

Opmerkingen[bewerken]

Als je dat wilt, kun je een nieuwe pagina beperken tot een aantal goed geformuleerde zinnen en een korte beschrijving van het onderwerp. Je bent niet verplicht er meteen een heel lang artikel van te maken. Je nodigt zo misschien een ander uit om meer informatie toe te voegen. Ook kleine beetjes (juiste) informatie zijn daarom welkom, maar telegramstijl of alleen maar een woordenboekachtige definitie worden niet zo op prijs gesteld. Uiteraard is een heel artikel te prefereren en sommige mensen hebben dan ook de prettige gewoonte om met een langer stuk tekst te beginnen. Als een nieuw artikel minimaal ongeveer vier regels met minstens drie verschillende feiten over het onderwerp bevat, wordt dat op prijs gesteld.

Nota bene[bewerken]

  • Laat de onderwerpsterm zo mogelijk in de eerste, hooguit tweede zin van het artikel terugkomen en maak dat dan vet door er drie enkele quotes ' voor en achter te zetten. Dat vergemakkelijkt de herkenning wanneer mensen informatie uitprinten.
  • Probeer ook in de eerste paar regels al beknopt uit te leggen waar het artikel over gaat, bij voorkeur in voor niet-deskundigen begrijpelijke bewoordingen. Dit bespaart de zoeker naar informatie het doorlezen van de hele tekst.
  • Deel je werk in niet al te lange paragrafen in. Dat vergemakkelijkt het lezen op een computer aanzienlijk.
  • Als je een bi(bli)ografie schrijft is het aan te bevelen het bi(bli)ografiesjabloon te gebruiken.

We moedigen je ook van harte aan om een informatieve tekst die je voor een ander doel hebt geschreven hier bij Wikisource toe te voegen. Bovendien kan het geweldig helpen om informatie vanuit andere openbare, onbeschermde bronnen toe te voegen. Maar --we herhalen 't nog maar eens-- het is streng verboden om beschermd materiaal voor de Wikisource te gebruiken! Hoe je je informatie in een artikel verwoordt bepaalt tot op zekere hoogte de kans dat anderen je artikel gaan bewerken.

Bronvermeldingen[bewerken]

Als men bij informatie in een artikel steunt op bepaalde boeken of andere bronnen, graag de belangrijkste hiervan in de bronvermelding van het artikel opnemen, ook wanneer er niet letterlijk geciteerd wordt! Indien redelijk wat maar niet echt veel erop gesteund wordt, kan het natuurlijk ook in het edit commentaar, zodat het in de edit history staat. Indien pure feiten uit zeer veel verschillende bronnen gehaald (kunnen) worden, bijv. op het Internet, kan bronvermelding wel achterwege blijven, evengoed is het dan prettig als dan in het edit commentaar vaag wordt aangegeven dat het bijv. informatie uit verschillende bronnen op het web betreft.

Voorbeelden[bewerken]

  • Een artikel dat veel intrigerende nieuwe links bevat kan andere Wikianen uitnodigen die links te gaan invullen. Sommige Wikianen houden ervan om leemtes (gaten, hier: rode links) of vragen te creëren voor hetzelfde doel, anderen vinden dat geen goed idee.

Het andere uiterste is een opsomming van niet ingevulde links, makkelijk te maken, maar niet echt een uitnodiging aan velen. Je kunt zelf bekijken wat het beste werkt.

Regelrechte verzoeken om meer informatie in een artikel kan de kwaliteit ook ten goede komen. Iemand kan bijvoorbeeld een globale beschrijving geven van een voorwerp of een fenomeen en in dat artikel tevens om meer historische informatie vragen. Iemand anders die daar de nodige informatie over heeft, kan dan hopelijk de verleiding niet weerstaan deze kennis in Wikisource te spuien.

  • Een goed verwoorde eerste versie van een nieuwe pagina kan allerlei bewerkingen en reacties van anderen uitlokken, met als resultaat een inhoudelijk goed doorwrocht artikel. Bijvoorbeeld, wanneer een artikel over Indonesië heel gedegen begint met de periode voor het Nederlands kolonialisme zal het naar alle waarschijnlijkheid meer bewerking uitlokken en uiteindelijk beter worden dan wanneer het onderwerp geïntroduceerd wordt als "een land ten Noorden van Australië".

Maar goed, een te uitgebreid artikel brengt misschien ook het nadeel met zich mee dat het gemakkelijker uit balans kan raken, minder objectief wordt. Wie het (beter) weet mag het zeggen! Door samenwerking, aanvulling en zo nodig overleg zal de inhoud ongetwijfeld gaandeweg verbeteren.