Het Nieuws van den Dag/Nummer 11694/Bij de opening van de tentoonstelling van dr. Cuypers' werken, het vorige jaar in het Stedelijk Museum gehouden

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bij de opening van de tentoonstelling van dr. Cuypers’ werken, het vorige jaar in het Stedelijk Museum gehouden, [...]
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 7 februari 1908
Titel Bij de opening van de tentoonstelling van dr. Cuypers’ werken, het vorige jaar in het Stedelijk Museum gehouden, [...]
Krant Het Nieuws van den Dag
Jg, nr ?, 11694
Editie, pg [Dag], 3e blad, 10
Opmerkingen Pierre Cuypers vermeld als dr. Cuypers
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      Bij de opening van de tentoonstelling van dr. Cuypers’ werken, het vorige jaar in het Stedelijk Museum gehouden, werd door de Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst, bij monde van haren voorzitter, den heer H. Ellens, aan den kunstenaar het eerelidmaatschap van deze kunstvereeniging aangeboden.
      Woensdag 5 dezer is aan dr. Cuypers, ten huize van zijn zoon, de oorkonde van zijn eerelidmaatschap overhandigd door het bestuur der vereeniging, met een inleidend woord van den ondervoorzitter, den heer J. Visser.
      De oorkonde, op perkament in kleurenteekening uitgevoerd door J. B. Heukelom, bevat de volgende opdracht, opgesteld door dr. H. W. E. Moller. De tekst luidt:

      Aan Doctor Petrus Josephus Hubertus Cuypers, den kloeken kunstenaar, die gedurende meer dan vijftig jaren door heel Nederland zijn machtige bouwwerken heeft gezet als de getuigen van zijn genie en den adel zijns gemoeds;
      den man, die door de volmaakte samenstemming van al zijne kunstenaarsgaven, het eerst in Nederland in een tijdperk van kunstverval en kunstverwording, de harmonieerende samenwerking van alle vrije en ambachtskunsten doorschouwd, en als onafwijsbaren eisch gesteld heeft voor elk waarachtig kunstgeheel;
      wordt uit diepe vereering en uit innige dankbaarheid voor zijne onschatbare verdiensten jegens de kunsten van het ambacht, ter gelegenheid van de tentoonstelling zijner werken ingericht tot feestelijke herdenking van zijn 80sten geboortedag, het lidmaatschap geschonken als eerste-lid van verdienste.
      door de Nederlandsche Vereeniging voor Ambacht- en Nijverheidskunst.

      Hieronder staan de handteekeningen van alle bestuursleden der vereeniging.
      Dr. Cuypers sprak hooge ingenomenheid uit met de sierlijke teekening en het kleurengeheel van de oorkonde en dankte met hartelijke woorden voor de hem bewezen hulde. Hij noemde het een groote voldoening voor een kunstenaar, te zien, hoe zijn werk werd erkend door een jonger geslacht van kunstbeoefenaars en dat het aldus nog een opwekking wezen mocht tot het voortbrengen van nieuwe werken van schoonheid.

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Anoniem (6 februari 1908) ‘Dr. P. J. H. Cuypers eerelid van de Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst’, Algemeen Handelsblad, Avondblad, p. 6.
  • Anoniem (11 februari 1908) ‘Bij de opening der tentoonstelling van dr. Cuypers' werken, het vorige jaar in het stedelijk museum te Amsterdam gehouden, [...]’, De Maasbode, tweede blad, [p. 3].