Het Nieuws van den Dag/Nummer 13033/Tentoonstelling van baksteen en andere kleiproducten en van de prijsvraag Landelijke Woning

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Tentoonstelling van baksteen en andere kleiproducten en van de prijsvraag „Landelijke Woning”
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 8 juni 1912
Titel Stadsnieuws. Tentoonstelling van baksteen en andere kleiproducten en van de prijsvraag „Landelijke Woning”
Krant Het Nieuws van den Dag
Jg, nr ?, 13033
Editie, pg [Dag], 5e blad, 16
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

STADSNIEUWS.

Tentoonstelling van baksteen en andere kleiproducten en van de prijsvraag „Landelijke Woning”.

      De Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten houdt in het gebouw der Maatschappij van Bouwkunst, Marnixstraat 402, Amsterdam, eene tentoonstelling van Nederlandsche baksteen en producten der aanverwante klei-industrie; zooals siersteenen, terra-cotta, sectiel, majolica, enz.
      De bedoeling is, door een vrijwel complete collectie van deze materialen, ingezonden door ongeveer 80 exposanten, den belangstellende de gelegenheid te bieden hiervan een nadere studie te maken, niet het minst wat het artistieke gedeelte van deze materialen betreft.
      Ter gelegenheid van deze tentoonstelling was door genoemde vereeniging uitgeschreven eene prijsvraag voor een zeer bescheiden landelijke woning, bouwsom ongeveer ƒ2200. Voor het geheele gebouw en de onderdeelen moeten zooveel mogelijk baksteen-producten toegepast worden, alle Nederiandsch fabrikaat.
      Niet minder dan 120 antwoorden zijn hierop ingekomen.
      De jury, bestaande uit de heeren Jos. Th. J. Cuypers, J. Gratama en H. J. M. Walenkamp, heeft den eersten prijs, groot ƒ175, toegekend aan den heer W. Verschoor, te ’s-Gravenhage; den tweeden prijs, groot ƒ100 aan den heer Jan Wils, te Alkmaar en den derden prijs, groot ƒ50 aan den heer A. J. Prinsenberg, te Bloemendaal, terwijl 7 ontwerpen zijn voorgedragen, om gereproduceerd te worden in het orgaan der Vereeniging van Baksteenfabrikanten (klei), zijnde de motto’s: 22; eenvoud; 7.34 M2, handvorm, wie ’t mag die mag het, enz.; en Mei.
      De toegang tot deze baksteententoonstelling is vrij.