Het Vaderland/Jaargang 58/7 november 1926/Ochtendblad/Bouwlitteratuur

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bouwlitteratuur
Auteur(s) Anoniem
Datum Zondag 7 november 1926
Titel Bouwlitteratuur
Krant Het Vaderland
Jg 58
Editie, pg Ochtendblad, Bouwrubriek van het Vaderland, [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

BOUWLITTERATUUR.


      Het Bouwkundig Weekblad van 30 October bevat behalve eenige officieele mededeelingen een uitvoerig, rijk geïllustreerd artikel over: Overmoedige bouwplannen, dat een lezenswaardige studie is over grootsch-opgezette bouwplannen in de Middeleeuwen. Het eerst is aan de beurt de bespreking van de S. Petronio in Bologna.
      Het Bouwbedrijf van 29 October heeft o.m. een artikel over de rechtspositie van den bouwondernemer te Amsterdam door H. v. d. Schaar, waarin hij tot deze conclusie komt:
      „Steeds verder dringt op allerlei gebied de ambtelijke bemoeiing in het organisme der bedrijven door en eischt van den ondernemer, die een zoo uiterst belangrijke functie in het productie-proces bekleedt, telkens grooter deel van zijn tijd op, die overigens toch reeds overmatig in beslag wordt genomen door allerlei beslommeringen, die remmend op de productie inwerken.
      De ambtenaren moete begrijpen, dat hun optreden, ook al houden zij zich binnen de perken hunner bevoegdheid, voor den ondernemer, bedrijfsleider, en daarmede voor heel de samenleving veelal verlies van kostbare productieve kracht beteekent. Dit houdt allerminst eenige geringschatend oordeel in. Integendeel. Juist die ambtenaren worden het meest gewaardeerd, die in trouwe plichtsbetrachting blijk geven de nooden van het bedrijf, waarmede zij te maken hebben, te verstaan. In zooverre deelt de rechtschapen ambtenaar in den eerbied, dien de burgerij aan de overheid verschuldigd is. Maar deze waardeering vermindert juist als de ambtenaren bemoeiziek worden en doen alsof zij zelf de overheid zijn. Daarom moeten hun rechten en bevoegdheden binnen enge perken worden besloten.
      Het zijn steeds alleen de sterke beenen, die de weelde kunnen dragen. Waar te groote macht in handen van ambtenaren wordt gelegd, moeten deze tegen zichzelf worden beschermd.”
      Vervolgens een fraai geïllustreerd artikel over de Oranjewijk te Groningen; een artikel over het ontwerp R. Kruis Ziekenhuis te Beverwijk (arch. Ch. Bartels); een zeer lezenswaardige beschouwing van prof. Wattjes over het Rijswijksche Uitbreidingsplan.
      Onder de rubriek Architectuurvernieuwingen in het Buitenland geeft Theo van Doesburg een beschouwing over een warenhuiscomplex met hotel te Praag.
      Klei van 1 November geeft een winkelhuis te Nijmegen met woonhuizen van het architectenbureau Thunissen–Hendricks; dan bijzonderheden over de steenfabriek Tiglia, die zich gaat uitbreiden en een pannenfabriek bouwen, voor een productie van 5.000.000. Verder verslag van de Jaarvergadering van de Vereeniging tot bevordering der vakkennis in de klei-industrie te Gouda.