Het Vaderland/Jaargang 61/3 mei 1930/Ochtendblad/Weekbladen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Weekbladen
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 3 mei 1930
Titel Weekbladen
Krant Het Vaderland
Jg, nr 61, ?
Editie, pg Ochtendblad B, 2
Opmerkingen Theo van Doesburg vermeld als Th. v. Doesburg
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

WEEKBLADEN

      De Wereldkroniek, welke het geweldige gevaarte Graf Zeppelin boven het dicht bevolkte stadion van Wembley tijdens de Bekerbeslissing laat manoeuvreeren, geeft interessante kiekjes van de expeditie Visser in Chineesch Turkestan, en van het vliegend gevaar uit de lucht, d.w.z. de sprinkhanen, welke weer Sinaï, Noord Afrika en Zuid Spanje teisteren – en grondig teisteren.
      Natuurlijk is de opening van de fameuse sluis van het Noordzeekanaal in allerlei fases afgebeeld, en is er een goede reproductie van het gedenkteeken voor Juliana van Stolberg opgenomen met het portret van wijlen Christine Poolman.

      Het eerste nummer is verschenen van het gereorganiseerde Weekblad voor het Landhuis, Onze Tuinen met Huis en Hof, waarin voortaan het landhuis in den meest uitgebreiden zin bespreking zal vinden. De ligging, de tuinaanleg en het onderhoud, de bouw en inrichting, stoffeering en meubileering, practische nieuwigheden, glas en aardewerk, snijbloemen, recepten, huisdieren enz., zullen geregeld door deskundige medewerkers in geillustreerde artikelen behandeld worden.
      Dr. ir. J. T. P. Bijlhouwer bespreekt een landhuis van een schilderij van d’Hondecoeter en past den vorm ervan toe op onzen tijd. Ook schrijft hij over de tafelronde en waarschuwt te waken voor de verbrokkeling van de huiskamereenheid. Wat er ook uit artistiek oogpunt tegen de groote huiskamertafel in te brengen is, zij is voor ons het symbool van de saamhoorigheid, de tafelronde. A. Bontenbal behandelt een landhuis te Velp van J. M. Hols en J. C. Bolten schrijft over zomerverblijven in het algemeen. W. Retera Wzn. bespreekt het werk van E. Spanjaard, wiens ideaal erop is gericht den midden- en arbeidersstand aan een smaakvol en goedkoop interieur te helpen. En ernstige verzorgers van het solide en practische binnenhuis, ook bereikbaar voor de kleinere beurs, zijn helaas zeldzaam. Verder artikelen over schalen met bloemen en vruchten als sieraad voor de huiskamer, over Mignon dahlia’s, over pluimveeliefhebberij in de groote stad, over de eidereend en over den boxer, waarbij een geweldig exemplaar wordt afgebeeld.

      In Binnenhuis vervolgt Th. v. Doesburg zijn beelding van het interieur, pleit voor het metalen meubel en meent, dat de toepassing van het metaal invloed zal doen gelden in de meubelindustrie in het alegemeen. Wil de Kunst weer een plaats in ons leven gaan innemen, zoo zal de geheele gebruiksvoorwerpenproductie aan de industrie moeten worden overgelaten. De architect met scheppend vermogen en volkomen modern georiënteerd, kan hierbij diensten bewijzen. De moderne binnenhuisarchitect is er steeds op bedacht, het interieur volgens dezelfde inzichten eener logische en elementaire architectuur te beelden, met toepassing van alle door de moderne industrie en techniek geleverde standaardvormen.
      In de radicale en systematische onderdrukking der uitheemsche stijlprocten, ligt de toekomstige welvaart der binnenhuiskunst en der moderne industrie. Aangewezen op eigen vindingrijkheid, op eigen materiaal en techniek, kr,gt de binnenhuiskunstenaar, schilder, beeldhouwer, architect, meubelarchitect, een rijk en dankbaar arbeidsveld, dat hem in staat stelt in toenemende verbetering en verfijning, voorwerpen van groote practische en cultureele waarde te scheppen. De bedding van het interieur hangt ten nauwste hiermede samen.
      Wat hij intusschen laat zien aan interieurs is o.i. niet erg aanlokkelijk.
      Verder artikelen over het kleuren en afwerken van meubelen en hout in opslag.