Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 212/Maastricht, 19 Dec. (1)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Maastricht, 19 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, dinsdag 20 december 1892, [p. 3]. Publiek domein.


[ 3 ] MAASTRICHT, 19 Dec. Vóór enkele dagen is in druk verschenen en aan de leden ter hand gesteld het hen gewijzigd reglement der schrijnwerkers-beurs, onder bescherming van den H. Joseph, opgericht den 11 Februari 1837.

Het reglement bestaat nu uit 36 artikels, waarvan het 1e lid van art. 16 luidt als volgt: „Alle R. K. personen van een onberispelijk gedrag, van welk beroep ook, in en buiten de stad, tusschen de 18 en 35 jaren oud, kunnen lid der beurs worden, bij uitzondering tot 40 jaren.

Wij hebben het reglement, dat ons van bevriende zijde welwillend werd ter hand gesteld, met aandacht nagelezen en verklaren openhartig, dat het tegenwoordig Bestuur alle eer verdient voor de daarin gemaakte wijzigingen.

Wij bevelen de lezing van het nieuwe reglement ten zeerste aan, wellicht kunnen de gunstige bepalingen, daarin vervat, aan velen aanleiding geven zich als lid der heilzaam werkende Schrijnwerkers-Beurs te laten inschrijven.

– Een krankzinnige, die door den veldwachter te Meerssen naar een gesticht voor krankzinnigen zou worden overgebracht, wist aan dezen te ontkomen[.] Hij werd echter door den brigadier der maréchaussée weder gepakt en op verzekerde plaats gebracht.

– Sedert Vrijdag wordt hier vermist de vrouw S. Hen vreest dat haar een ongeluk is overkomen. In de laatste dagen wat haar een kind door den dood ontrukt.