Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 213/Roermond, 20 Dec. (2)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Roermond, 20 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, donderdag 22 december 1892, [p. 3]. Publiek domein.


[ 3 ]

Voor Landverhuizers.

ROERMOND, 20 Dec. Vele landbouwers, die voornemens zijn, zich in het vóórjaar naar Amerika te begeven, verkeeren inde meening, dat zij nog altijd, evenals vroeger, derde klasse kunnen reizen, hetgeen echter niet meer het geval is. Wèl kunnen zij, in Amerika zijnde, de landreis per spoor derde klasse maken, doch op de boot van hier naar New-York of Baltimore moeten zij tweede of eerste klasse reizen, daar de Amerikaansche regeering geene andere reizigers meer toelaat. Buitendien zijn er nog verschillende andere bepalingen gemaakt betreffende ouderdom, ziekte, beroep, enz. Wij gelooven daarom hen, die naar Amerika willen gaan, een dienst te doen, met hen hierop attent te maken, teneinde zich voor teleurstellingen te vrijwaren.

– Eene jongedochter uit Echt, zekere E. v. N., had op het land eener oude vrouw veevoeder geplukt en toen deze dat aan de jonge dame verbood, deelde juffrouw v. N. de tweeënzeventig-jarige oude vrouw een pak slaag toe. Hiervan werd aangifte gedaan, procesverbaal volgde en voor dat feit werd E. v. N. door de rechtbank te Roermond veroordeeld. Nauwelijks was dit geschied, toen de kwaadaardige meid de oude vrouw in het gerechtsgebouw reeds weer te lijf wilde en haar bijna van de trappen stiet. Een nieuw verbaal was hiervan het gevolg en heden werd opnieuw 14 dagen gevangenisstraf voor deze lieve dame aangevraagd.