Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 216/Rumenië

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Rumenië’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, woensdag 28 december 1892, tweede blad, [p. 2]. Publiek domein.
[ tweede blad, 2 ]

Rumenië.

 – Uit Bucharest wordt aan de „Frankf. Zeit.“ geschreven, dat er in zekere kringen gestookt wordt tegen de kroonprinses die uit Engeland zal komen. De oude betrekking tusschen prins Ferdinand en Helène Vacaresco wordt besproken en de briefschrijver zegt, dat de voormalige hofdame van Carmen Sylva, met de vertaling in het Engelsch van de „Liederen uit het Dembowitza-dal“ niets anders beoogd heeft dan propaganda te maken voor zichzelve. De „Adevarul“, een anti-dynastisch blad, dat in betrekking heet te staan tot de Vacaresco’s, spreekt ook reeds van eene vijandelijke verhouding tusschen Carmen Sylva en de toekomstige koningin. De briefschrijver der Frankf. Ztg. spreekt dit evenwel tegen, en tevens eene andere bewering van genoemd blad, volgens hetwelk het schenken van een diadeem aan de kroonprinses door eenige dames uit Bucharest eene bijzondero beteekenis zou gehad hebben.
 Inderdaad geschiedde de voorbereiding van dit plan, volgens den briefschrijver, op zulk eene wijze, dat velen te recht daaraan aanstoot namen en het beleedigend achtten voor Carmen Sylva. Daarom is dan ook, op verzoek van prinses Mario zelve, het geschenk veranderd in geld, dat door haar voor een liefdadig doel zal worden besteed.