Limburger Koerier/Jaargang 52/Nummer 114/Roermond, 15 Mei

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Roermond, 15 Mei
Auteur(s) Anoniem
Datum Maandag 17 mei 1897
Titel Limburgsch Nieuws. Roermond, 15 Mei.
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 52, 114
Editie, pg [Dag], [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      ROERMOND, 15 Mei. De vreemdeling, die per spoor aankomende langs de Hamstraat onze stad binnentreedt, zal daar ter hoogte van de Kloosterwandstraat een nieuw gebouw vinden, nog nauwelijks voltooid, doch dat reeds nu door zijne meer dan gewone hoogte en zijne eigenaardige gevelversiering de bijzondere aandacht trekt[.] Ofschoon twee winkels erin zijn gevestigd, ziet toch iedereen terstond, dat er nog iets meer achter zit. En inderdaad, er zit nog iets achter. Dit nieuwe gebouw is n.l. het voorportaal der synagoge en wie het niet wist, zou het dadelijk kunnen opmaken uit de sierlijke en zinrijke gevelversiering. Boven den hoofdingang, die toegang geeft tot het Israëlitische bedehuis, heeft de architect de keer J. Speetjens, met het hem eigen talent een groot opengeslagen boek doen aanbrengen, waarin met [He]breeuwsche karakters staan te lezen de tien gebo[den] Gods. Boven dat boek een kroon met twee scepters als teeken, dat dit de wet is van den Koning der Koningen. Onder deze Goddelijke Grondwet leest men eveneens in ’t Hebreeuwsch de uitnoodiging om binnentetreden in het huis, dat is gesticht om God te loven en te danken. Het geheel is bovendien op doelmatige en fraaie wijze georneerd.
      Het moet gezegd worden, dat deze gevelversiering werkelijk zinrijk en schoon is. Daarbij laat de uitvoering niets te wenschen over en doet zij den aannemer Th. Hornix, zoowel als den gebroeders Timmers, die de cementwerken vervaardigden, alle eer aan.