Limburger Koerier/Jaargang 87/Nummer 128/De firma Comuth-Nooteboom jubileert

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De firma Comuth-Nooteboom jubileert
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 2 juni 1932
Titel Midden- en Noord-Limburg. Venlo. De firma Comuth-Nooteboom jubileert. Een dubbel jubileum.
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 87, 128
Editie, pg [Dag], derde blad, 6
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

DE FIRMA COMUTH-NOOTEBOOM JUBILEERT.

Een dubbel gouden jubileum.

      De bekende Venlosche Kunstwerkplaats voor marmer, graniet en beelhouwwerk, de firma Joh. Comuth-Nooteboom, vierde gisteren haar gouden jubileum. Daar de werkmeester-opzichter, dhr. Frits Schütz, tevens den dag herdacht waarop hij vijftig jaren geleden in dienst trad van de firma, droeg het jubileum een hoog feestelijk karakter.
      Deze kunstwerkplaats is een van ouds bekende specialiteit voor het vervaardigen van altaren, communiebanken, preekstoelen, doopvonten enz. wat betreft de bewerking in marmer, graniet of beeldhouwwerk. Gesticht door dhr. Comuth, werd de zaak later belangrijk uitgebreid en kwam door huwelijk een nieuwe firmant in het grootbedrijf, dhr. Ant. Nooteboom. In korten tijd gelukte het de firma zich tot een der voornaamste werkplaatsen op te werken met uitgebreide handelsrelaties in binnen- en buitenland. Voor verschillende groote kerken en publieke instellingen mocht de firma reeds bestellingen ontvangen, hetgeen voor de naam van de zaak niet weinig er toe bijdroeg haar positie belangrijk te versterken en zich blijvend te vestigen.
      In de Mariakerk werd ’s morgens een plechtige H. Mis opgedragen. Na afloop werd de eerewijn door den WelEd. Heer Ant. Nooteboom aan de gasten en het personeel aangeboden. In de feestelijk versierde werkplaats werd de jubilaris, dhr. Fritz Schütz, toegesproken door den WelEd. Heer Ant. Nooteboom, die in zijn rede den nadruk legde op de buitengewone vlijt en werklust van den werkmeester in den loop der jaren. Ook zijn trouw en aanhankelijkheid, waarmee hij de firma gesteund had, werden vol lof door den spreker in herinnering gebracht.
      Dhr J. Wijnhoven sprak den jubilaris toe namens het personeel en prees hem om zijn offervaardigheid en bereidwilligheid, waarmee hij het personeel steeds tegemoet kwam.
      De ZeerEerw. Heer Pastoor v. d. Ven en de Eerw. kapelaans Geussens en van den Brandt zaten mede aan de geanimeerde koffietafel. Een groot diner vereenigde alle gasten, terwijl tot slot een vroolijke feestavond den heugelijken dag sloot.
      Zoowel de jubilaris als de firma hadden in den loop van den dag verschillende telegrammen, gelukwenschen in ontvangst te nemen o.a. van de bekende kustschilder Windhausen uit Goch en verder van handelsrelaties in binnen- en buitenland.