Nieuwe Venlosche Courant/Jaargang 66/Nummer 244/R. K. Herstellingsoordvereeniging voor Spoor- en tramwegpersoneel "Mgr. Mutsaers"

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
R. K. Herstellingsoordvereeniging voor Spoor- en tramwegpersoneel „Mgr. Mutsaers”
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 16 oktober 1928
Titel R. K. Herstellingsoordvereeniging voor Spoor- en tramwegpersoneel „Mgr. Mutsaers”. Algemeene vergadering. De volgende vergadering te Venlo.
Krant Nieuwe Venlosche Courant
Jg, nr 66, 244
Editie, pg [Dag], Tweede blad, [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

R. K. Herstellingsoordvereeniging voor Spoor- en tramwegpersoneel „Mgr. Mutsaers”.

ALGEMEENE VERGADERING.

DE VOLGENDE VERGADERING TE VENLO.

      Zondag werd in het Sint Jozefsgebouw te Utrecht eene algemeene vergadering gehouden van de R. K. Herstellingsoordvereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel „Mgr. Mutsaers”. De vergadering was goed bezocht.
      De voorzitter van het voorloopig bestuur, de heer H. F. Timmermans, heette de aanwezigen welkom. Hij bracht in de eerste plaats dank aan O. L. Heer voor den rijken zegen, tot nu reeds op het werk verleend. Ook dank aan de talrijke werkers, die hun beste krachten gaven tot den opbouw. De vereeniging telt reeds 7340 leden en 158 afdeelingen. Onder instemming der vergadering werd de heer Prust, secretaris van het voorloopig bestuur, gehuldigd voor zijn onvermoeid werken. Ook werd dank gebracht aan het Hoofdbestuur van „St. Raphaël” voor de coulante medewerking tot nu ondervonden.
      Door den heer Prust, secretaris, werd een beknopt jaarverslag uitgebracht, waarin de verschillende bijzonderheden werden gememoreerd. Tot heden werden reeds uitgezonden 134 personen, t.w. 12 mannen, 30 vrouwen, 40 jongens en 52 meisjes. Het aantal verpleegdagen bedraagt 6671 met een gemiddelde van 49 dagen.
      De vergadering keurde onder luide instemming het verslag goed. Uit de vergadering werd speciaal dank gebracht aan „Ako”, den ijverigen propagandist voor het R. K. Herstellingsoord in „Het Rechte Spoor”.
      Ook het verslag van den penningmeester, den heer J. Wigman uit Utrecht, werd goedgekeurd.
      Aangenomen werd het bestuursvoorstel, om de contributie vast te stellen op 45 cent per maand.
      De begrooting voor 1929 werd in ontvangsten en uitgaven vastgesteld op ƒ 42470.
      Venlo werd aangewezen als de plaats, waar de volgende vergadering zal worden gehouden.
      Bij de gehouden bestuursverkiezing werden tot leden van het hoofdbestuur gekozen de heeren H. F. Timmermans Utrecht; G. J. Prust, Utrecht; J. Wigman, Utrecht; J. Hovens, Tilburg; allen leden van het voorloopig bestuur en gekozen J. J. Turlings, Roermond; J. van Hest, Tilburg; C. G. L. v. d. Broek, den Haag; H. C. de Jong Nijmegen en L. Geerts, Haarlem.
      Zooals we reeds eerder mededeelden, werden door het Hoofdbestuur van „St. Raphaël” in het hoofdbestuur der R. K. Herstellingsoord aangewezen de heeren T. L. D. Nivard, Rotterdam; J. Hellemons, Boxtel en H. F. P. Donné Venlo.
      De vergadering werd nog toegesproken door de heeren Prust en den Bondsadviseur, den Zeer eerw. Heer Pastoor Donders uit Schijndel.
      Na een woord van opwekking voor het werk in de toekomst werd de goed geslaagde vergadering met den Chr. groet gesloten.