Nieuwsblad van Roermond/Jaargang 1/Nummer 64/Zonder titel

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Gisteren werd er met ongemeene geestdrift feest gevierd in het bloeiend opvoedingsgesticht Rolduc [...]
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 9 augustus 1876
Titel Gisteren werd er met ongemeene geestdrift feest gevierd in het bloeiend opvoedingsgesticht Rolduc [...]
Krant Nieuwsblad van Roermond
Jg, nr [1], 64
Editie, pg [Dag, 1]
Nieuwsblad van Roermond vol 020 no 064 article Willem Everts.jpg
Opmerkingen Willem Everts vermeld als W. Everts, Joannes Paredis als Paredis, Peter Heinrich Windhausen als H. Windhausen
Brontaal Nederlands
Bron Gemeentearchief Roermond
Auteursrecht Publiek domein

      – Gisteren werd er met ongemeene geestdrift feest gevierd in het bloeiend opvoedingsgesticht Rolduc, gemeente Kerkrade. De Zeer Eerw. Hooggeleerde heer W. Everts, directeur, herdacht op dien dag waarop tevens de plechtige prijsuitdeeling plaats had, den vijf en twintigsten verjaardag zijner H. priesterwijding.
      De ijver voor het goede en het ware, voor het heil der zielen en de Katholieke wetenschap, door den heer Everts in zijne betrekking betoond, zijne verdiensten op het gebied der talen, letterkunde en geschiedenis, zoo vaak door de uitgave van geleerde geschriften op even degelijke als schitterende wijze bewezen, hebben zijn naam een schoonen klank verleend en geven hem aanspraak op aller eerbiedige en huldigende belangstelling.
      Zijne Doorl. Hoogw. Mgr. J. A. Paredis, Bisschop van Roermond, aan wiens zorgen Rolduc zijne opkomst en bloei zoo ruimschoots te danken heeft, wist dit heuglijk feest door zijne tegenwoordigheid op te luisteren.
      Menigvuldige gelukwenschen en andere blijken van deelneming gingen samen om hulde te brengen op dit zilveren jubelfeest aan den held van den dag, aan een Man, waarop het grijze Rolduc zoo gerecht mag fier wezen.
      Door de gezamenlijke errw. heeren professoren werd aan den jubilaris onder andere geschenken aangeboden het levensgroot, treffend gelijkend en keurig afgewerkt portret van den heer Everts, in olieverf geschilderd door onze geachten en kundigen en in den vreemde niet minder gunstig bekenden stadgenoot, den heer H. Windhausen, kunst- en portretschilder.
      Ten slotte meenen wij dan ook in den geest der talrijke leerlingen, vereerders en vrienden van den Zeer Eerwaarden heer Directeur Everts te handelen, door aan onze gelukwenschen de bede te verbinden, dat het God moge behagen den jubilaris te verleenen: lengte van dagen ter Zijner eere, tot nut der studeerende jeugd en tot heil der Kerk.