Overleg:Pincez tous vos koras, frappez les balafons

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Na te kijken proefvertaling[bewerken]

Pincez tous vos koras, frappez les balafons. / Bespeel allen uw koras, sla op de balafoons
Le lion a rugi. / De leeuw heeft gebruld
Le dompteur de la brousse / de temmer van het ourwoud
D'un bond s'est élancé, / is in een klap opgesprongen
Dissipant les ténèbres. / de duisternis verdrijvend
Soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. / zon over onze angsten, zon over onze hoop
Debout, frères, voici l'Afrique rassemblée / Sta op, broeders, ziehier het verenigd Afrika.

Refrein :

Fibres de mon coeur vert. / Vezels van mijn groene hart
Épaule contre épaule, mes plus que frères, / schouder tegen schouder, jullie, mij meer nabij dan mijn broeders
O Sénégalais, debout ! / O, Senegalezen, sta op!
Unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt ! / Laten wij de zee en de bron samenvoegen / laten wij de steppe en het bos samenvoegen.
Salut Afrique mère, salut Afrique mère. / Wees gegroet, moeder Afrika, wees gegroet, moeder Afrika.
Sénégal toi le fils de l'écume du lion, / Senegal, jij zoon van het schuim van de leeuw
Toi surgi de la nuit au galop des chevaux, / jij uit de nacht opgedoken bij het galopperen van de paarden
Rend-nous, oh ! rends-nous l'honneur de nos ancêtres, / geef ons, o! geef ons de eer van onze voorvaderen.
Splendides comme ébène et forts comme le muscle / Prachtig als abbenhout en sterk als de spier
Nous disons droits - l'épée n'a pas une bavure. / Wij spreken rechtuit - het zwaard heeft geen braam.

(Refrein)

Sénégal, nous faisons nôtre ton grand dessein : / Senegal, wij maken jouw grote bestemming de onze.
Rassembler les poussins à l'abri des milans / het verzamelen van de kuikens in bescherming tegen de kiekendieven
Pour en faire, de l'est à l'ouest, du nord au sud, / om er van oost tot west, van noord tot zuid te maken,
Dressé, un même peuple, un peuple sans couture / opgericht, een enkel volk, een volk zonder naden
Mais un peuple tourné vers tous les vents du monde. / maar een volk gekeerd naar alle windstreken van de wereld.

(Refrein)

Sénégal, comme toi, comme tous nos héros, / Senegal, zoals jij, zoals al onze helden,
Nous serons durs sans haine et des deux bras ouverts. / zullen wij zijn hard zonder haat en met twee open armen
L'épée, nous la mettrons dans la paix du fourreau, / het zwaard, dat zullen wij in de vrede van de schede plaatsen
Car le travail sera notre arme et la parole. / want arbeid zal ons wapen en ons woord zijn
Le Bantou est un frère, et l'Arabe et le Blanc. / de bantoe is een broeder, en de arabier en de blanke.

(Refrein)

Mais que si l'ennemi incendie nos frontières / maar als de vijand onze grenzen in brand steekt
Nous serons tous dressés et les armes au poing : / zullen we allemaal pal staan et met de wapens in de vuist
Un peuple dans sa foi défiant tous les malheurs, / een volk in zijn geloof dat alle ongelukken uitdaagt
Les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes. / de jongeren en de ouderen, de mannen en de vrouwen
La mort, oui! Nous disons la mort, mais pas la honte./ De dood, ja! zeggen wij, de dood maar niet de schaamte.