Overleg:Tineke van Heule

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een vleugje geschiedenis …

Als we terugkeren naar het ultieme begin kunnen we niet om René De Clercq heen, het was immers met zijn gedicht ‘Tineken van Heule’, dat zijn goede vriend Emiel Hullebroeck aan de slag ging. Het liedje Tineke van Heule werd een succes dat Heule mee op de landkaart zette! Deze creatieve hersenkronkel van beide heren betekende echter niet dat er al een Tineke gekozen werd.

In het begin van de jaren zestig situeert zich wat men het "voorspel" van de huidige Tinekesfeesten zou kunnen noemen. In september 1963, stroomde de tribune meermaals vol voor een schare van openluchtmanifestaties op en rond “De Heerlijkheid van Heule”. Het nieuwe initiatief was een succes en Heule had de smaak voorgoed te pakken.

In 1964 wilde men op de ingeslagen weg verdergaan. Rosa Lapere liet zich inspireren door het volksliedje 'Tineken van Heule' en kwam op het idee om Heule een Tineke te laten kiezen.

Men wilde echter niet zomaar een 'Miss Heule' kiezen. Tineke van Heule moest meer in haar mars hebben dan de eerste beste schoonheidsprinses. Men beoordeelde de kandidaten op verschillende aspecten, namelijk:

• voorkomen en spontaniteit • algemene kennis • stressbestendigheid • hand-, taal-, en zangvaardigheid

De praktische en theoretische proeven werden met veel belangstelling gevolgd en waren de aanleiding tot een feest dat tot in de vroege uurtjes bleef nazinderen.

Tineke van Heule ging een schitterende loopbaan tegemoet, die ons dit jaar al tot de verkiezing van het 47ste Tineke van Heule brengt.

Op weg naar het heden …

Steunend op de ervaringen en kennis uit het verleden, maar met respect voor de traditie en historiek, werden nieuwe paden bewandeld en andere horizonten verkend.

Door het groeiende succes doorheen de jaren werden we genoodzaakt om onze locaties uit te breiden, maar uiteraard altijd in de buurt van het Tinekesbeeld. In het verlengde van deze uitbreiding konden we ook ons aanbod niet ongewijzigd laten. Dit resulteerde o.a. in het toevoegen van KNOF-look (Kunst Naast Ons Feest) aan ons programma. Dit alles kon echter nooit gerealiseerd worden zonder de tomeloze inzet van honderden vrijwilligers en de niet aflatende steun van onze trouwe sponsors.

Tineke van Heule en de Tinekesfeesten hebben een hele weg afgelegd, ze zijn als het ware volwassen geworden. Maar ‘au fond’ blijven de Tinekesfeesten een organisatie die door middel van vrijwillige inzet haar basisdoelstellingen blijft nastreven:

• een Tineke van Heule kiezen die Heule vertegenwoordigt in en rond Heule maar ook ver daar buiten • het levendig houden van de Heulse folklore en traditie • het bevorderen en stimuleren van kunst en cultuur • de authenticiteit van het eigen cultuurpatrimonium bewaren en verspreiden

Bij het nastreven van deze basisdoelstellingen gaat bijzondere aandacht uit naar het mee ondersteunen van gemeenschapsvorming en het vormen van sociale netwerken. Dit uit zich vooral in onze keuze om ons programma, dat een ruim en breed publiek aanspreekt, grotendeels gratis of tegen democratische prijs aan te bieden. Daarnaast betrekken wij zoveel mogelijk het middenveld bij de voorbereiding en realisatie van de Tinekesfeesten.