Pagina:Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden - Eerste deel.pdf/17

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
xx
NAAMLIJST DER INTEEKENAREN.

Bosch van Drakensteyn. (Jonkhr. Mr. W.) Lid der Ridderschap van de Provincie Utrecht, te Utrecht.

Bouwman. (P. D.) te Hommerts.

Braber. (Mejufvrouw A. J.) te 's Gravenhage.

Brade. (C. F.) Generaal-Majoor. Plaatselijke Kommandant te Maastricht.

Brade. (F. W.) Luitenant-Kolonel. Plaatselijke Kommandant te Naarden.

Braun. (J.) Schoolhouder te Amsterdam.

Brauw. (A. T. Stavenisse de) Ritmeester der Ligte Dragonders.

Breckenheimer. (J. H.) 1e Luitenant der infanterie.

Breton van Groll. (P. H.) te Soerabaia.

Bretz. (G. W.) 2e Luitenant der Infanterie.

Briqué. (B.) Pastoor titulair van Aarlanderveen, te Haarlem.

Broens. (A. H.) Litt. Hum. Theol. et S. S. Min. Cand. te Amsterdam.

Brooshooft. (C. M.) Notaris te Giessendam.

Brouwer. (C. L.) Ontvanger van 's Rijks Belastingen te Schagen.

Brown. Predikant te Leyden.

Brugmans. Wed. Rutgers. (Mevr. J.)

Bruine. (F. K. de) Ingenieur der le klasse van den Waterstaat te Soerabaia.

Bruns. (J.) Roomsch Kat. Pastoor te Haarlem.

Brunt. (J.) Fuselier der negende afdeeling Infanterie.

Bruyn. (M. D. de) S. Min. Cand. te Utrecht.

Buchner. (E. C.) Kapitein der Infanterie.

Bult. (De Wed. J. den) Boekhandelares te 's Gravenhage.

Buma. (Mr. W. B.) Grietman van Baarderadeel, te Weidum.

Burg. (P. van der) Schoolonderwijzer te Gorinchem.

Burgerhoudt. (Mr. A. G.) Substitut Griffier van den Hoogen Raad der Nederl.

Busch. (M.) Administrateur van 's Rijks Schatkist, te Groningen.

Buy. (P. du) te Haarlem.

Buys Ballot. Predikant te Brakel.


C.

Camcrlingh. (A. C.) 2de Kapitein der Genie.

Camp. (W. M.) 2de Luitenant der Pontonniers.

Campbell. (J.) 1ste Luitenant der Infanterie.

Campbell. (W.) Sergeant der 7e afdeeling Infanterie.

Canne. (C. D.) Instituteur te Beverwijk.

Canne. (C. D.) Predikant te Castricum.

Cannaman. (A.) 1e Luitenant der Genie.

Canslaar. (P. J.) Makelaar te Rotterdam.

Capellen. (Baron van der) Opperbevelhebber der vesting Maastricht.

Carp. (G. J. W.) te Arnhem.

Casembroot. (J. L. de) Kapitein der Rijdende Artillerie.

Cassa. (J. F.) 1ste Luitenant der West-Indische Artillerie.

Casteren. (C. F. van) Kapitein Kwartiermeester der West-Ind. Jagers.

Cate. (S. Blaauwpot ten) Predikant der Doopsgezinden te Akkrum.

Cats. (J. P.) Partikulier te Axel.

Cats. (P.) Stads-Schoolonderwijzer te Axel.

Catshoek. (A. J.) Kapitein der Infanterie.

Charro. (H. F. de) Papierhandelaar te 's Hage.

Clarys. Opzigter der stoommachine te Arkel.

Cleef. (Gebroeders van) Boekhandelaars te 's Gravenhage. 4 exempl.

Cochius. (J. D.) Controleur Boekhouder bij het Kadaster te Zwolle.

Cocq d'Armandville. (P. F. A. le) 1ste Luitenant der Infanterie.

Collewijn. (J.) Instituteur te Schoonhoven.

Colthoff. (J. A. Rom) Wachtmeester der afdeeling Kurassiers n°. 1.