Pagina:Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden - Eerste deel.pdf/18

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
xxi
NAAMLIJST DER INTEEKENAREN.

Combée. (J. L.) 2de Luitenant der Artillerie.

Cortheyligers. (C. M.) Gepensioneerd Generaal der Infanterie.

Costcr. (H.) Boekhandelaar te Alkmaar.

Crimpen. (P. G. van) Kapitein Kwartiermeester.

Croll. (C. J. A.) Volontair der afdeeling Kurassiers n°. 9.

Cruis. (C.) te Amsterdam.


D.

Daalen. (Mr. H. B. van) Notaris en Stads Secretaris te Wageningen.

Daems. (G. H.) Boekbinder te Arnhem.

Dam. (R. van) Oud Raadsheer in het voormalig Departementaal Geregtshof van Zeeland, lid der Provinciale Staten van Zeeland, te 's Gravenpolder.

Dam. (W. A. van) Roomsch Kat. Pastoor te Houtenisse.

Damblé. (J. N. L. Loos) Onderwijzer te Arkel.

Danckaerts. (A. M.) Ontvanger van 's Rijks belastingen te Sas-van-Gent.

Dassel. (Y. W. C. von) 2e Kapitein der Artillerie.

Dentsch. (J. von) Kapitein der Genie in Oost-Indië.

Demonschy. (C. P.) te Rotterdam.

Departement voor de Zaken van de Hervormde Kerk. enz. te 's Hage.

Departement voor de Zaken van de R. K. Eeredienst te 's Hage. 4 exempl.

Diederichs. (Gebr.) Boekhandelaars te Amsterdam.

Dieren. (J. J. van) 2e Luitenant Kwartiermeester.

Diggelen. (Staes Hubertus van) Notaris te Axel.

Dill. (P. C.) Boekhandelaar te 's Gravenhage.

Dishoeck. (P. A. van) Burgemeester te Axel.

Dobben. (J. F. van) Boekhandelaar te Haarlem.

Donker Curtius van Tienhoven. te 's Gravenhage.

Douleben. (J. H.) 2e Luitenant der Infanterie.

Doerleben. (J. N. L.) Eerste Adsistent ten Kantore van den Kolonialen Ontvanger en Betaalmeester te Suriname.

Doeveren. (A. F. van) Med. Doct. te Leyden.

Dockum. (De Stad)

Dominicus. (J.) 1e Luitenant der Infanterie.

Doorman. (Erven) Boekhandelaars te 's Gravenhage.

Doorman. (P.) 2e Kapitein der Artillerie.

Doorn. (A. van) 2e Luitenant der West-Indische Jagers.

Dortmont. (J. L. van) Burgemeester te Hulst.

Doyer Az. (J.) Boekhandelaar te Arnhem.

Dozy. (J. M. van Klinkenberg) 2e Luitenant der Artillerie.

Dubois. (P. D.) Kapitein der Artillerie.

Duikers. (M.) Kapitein Kwartiermeester.

Dussen. (J. H. van der) 1e Luitenant der Lansiers.

Duvigneau. (J. P.) Kapitein Kwartiermeester.

Dijckmeester. (J.) Advokaat Generaal bij het Prov. Geregtshof van Gelderl.

Dykstra Six. (J. J.) Theologisch Candidaat.


E.

E. *** (J. D.) te Breda.

Eeckhout. (P. J. van den) Onderwijzer te Stoppeldijk.

Eek. (D. van) Onderwijzer te Asperen.

Eekhoff Hz. Boekhandelaar te Groningen.

Eekhoff. (W.) Archivarius van de stad Leeuwarden. voor de stedelijke Bibliotheek te Leeuwarden.

Eichholtz. (P. C.) 2e Luitenant der Infanterie.

Ekker. (E.) Medecinae Doctor te Vollenhoven.