Pagina:Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden - Eerste deel.pdf/194

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen
13
AAL.

prov. Limburg, distr. arr. en 14 u. N: van Roer- AALDONK, geh., monde, kant. en 8 u. N. van Horst, gem. en. .1. u. van Ottersum. Het behoordc voorheen tot het Hertogdom Kleef. Zie AARLE, d. in AALEBEEK, verbastering van • AARLEBEEK. Peelland. AALHEM, d. in ?Voo'rd-Braband. Zie ALEM. AALKEET-BINNENPOLDER,pold. in Delfland, prov. Zuid-Holland, is 413 bund. 99 v. roed. 44 v. ell. arr. Rotterdam, kant. Vlaardingen, onder de gem. Maas- groot, waarvan 345 band. 78 v. roed. 88 v. ell., land, en 68 bund. 20 v. rocd. 56 v. CII. onder Vlaardinger-Ambacht- en-Babberspolder. Hij wordt bemalen door eenen windmolen, die onder Maasland staat. AALKEET-BUITENPOLDER, pold. in DelP.and, prov. Zuid-Holland, arr. Rotterdam, kant. Vlaardingen, 129 bund. 57 v. roed. 41 v. pll. groot, waarvan 407 bund. 40 v- roed. 96 v. CII. onder Maasland, 506 bund. 55 v. roede 39 v. ell. onder Vlaardinger- Ambacht-en-Babberspolder en 15 bund. 84 v. roed., 64 v. ell. onder Vlaardingen. Hij wordt bemalen door twee windmolens, beide onder Maasland staande. AALMEER, drooggemaakt meer in Kennemerland. Zie DAALMEER. AALMELOO of AALIELOE, stad, prov. Overijssel. Zie ALMELO. AALSMEER, kant., prov. Noord-Holland, arr. Amsterdam, pa- lende N. W. aan het Haarlemmermeer, N. aan het kant. Nieuwer- Amstel, W. aan de prov. Utrecht en Z. aan, de prov. Zuid-Holland. Het bevat de volgende gem : Aalsmeer- en - Kudelstaart, Kal- slagen -en -Bilderdam, Leymuiden-en-Vriesekoop en Tha- en beslaat eene oppervlakte van ruim men -en -Uithoorn 2700 bund, met 4600 inw. AALSMEER, d. en kant. hoofdpl. prov. Noord-Holland, arr. en 5 u. Z. W. van A?nsterdam, kant. Aalsmeer•, gem. Aalsmeer-en•Ku- 3 u. W. van Kudelstaart, aan dep oostelijken oever van het delstaart, Haarlemmermeer, die vroeger den grond van dit dorp van lieverlede zoo- danig afkabbelde, dat het in 1652 1900 morgen v. roed lands besloeg, en in 1732 slechts 1690 morgen 575% v. roed. terwijl het vroeger nog grooter verandering moet ondergaan hebben. Bij rc- solutie van hun Ed. Hoogmogende, de Heeren Stat•eh van Holland en Westfriesland, dd. 12 Maart 1767, werd besloten tot het daarstellen van zwaar paalwerk, waarachter eenc steenen glooijing, langs den oever van gemelde meer, hetwelk hiep zooveel vreugde veroorzaakte dat Schout en Schepenen, benevens de gequalificeerde Ingelanden van het ambacht, uit aanmerking, dat hierdoor het overschot van de bezittingen der ingezetenen, onder den Goddelijken zegen, zouden kunnen bevei- ligd en bewaard blijven, besloten, jaarlijks eenen plegtigen dankdag te houden, waarvan de eerste gevierd is op den tweeden Pinksterdag 1767 en de andere vervolgens alle jaren op den 8sten Maart, zijnde dc verjaardag van Prins WILL* V, en waarmede men voortging tot in 1795, toen dit gebruik afgeschaft is. AALSMEER zoude volgens sommigen, om de ligging tusschen onder- scheidene poelen, eigenlijk eene woordverbastering van ALLES-MEER ALMEER zijn naar anderen, om de menigte aal, die in het nabijgele- gen Haarlemmermeer gevangen wordt, zoo veel als AAL-MEER beteeke. nen, mij komt het echter niet onwaarschÙnlijk Voor dat het zijnen naam ontleend heeft van een meer van dienzelfden naam, „waarvan men bij ouds schrijvers gewaagd vindt.