Pagina:Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden - Eerste deel.pdf/201

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen
20
AAR.

gehaald en ten eenemale vernietigd zijn; maar in hunne plaats is op de Drecht, in de nabijheid van het huis te Drecht , eene geheel nieuwe steenen schutsluis aangelegd. Langs deze vaarL is , van den Rijn af tot aan den Galgemolen , een geheel nieuwe dijk gelegd gewor- den , ter breedte van 7 ellen op de kruin en in het midden 4 palm en 2 duim verheven boven AP , zijnde behoorlijk met zand en puin overdekt ; terwijl de waterkeering over de andere zijde der vaart op zoodanige breedte is aangelegd , 'lat de kruin daarvan eenen be- hoorlijk bepuinden rijweg oplevert , ter breedte van el , tevens met verscheiden voldoende uithaalplaatsen voorzien en ter wederzljde beplant ; welke weg voor de gemeenschap tusschen Aarlanderveen en Alphen dient, die te voren, over de nu vernietigde Galgmolenbrug , langs de KROMME en KOR- TE AAR plaats had. Op den eerstgenoemden dijk zijn , bij den aanvang en aan het einde der KROMME AAR , twee vaste bruggen gclegd , ter breed- te van ruim el , dienstig tot vereeniging of invaart van gezegde K0ATE en KROM1üE AAR in de NIEUWE VAART , zijnde de verders over dezen ge- heelen dijk of weg van ouds gelegen hebbende bruggen meestal ver- breed , en die , welker gebruik zulks toeliet, verlaagd; zoodat hij nu niet alleen dienstbaar is voor de dorpen , daar langs en in de nabijheid gelegen maar , in vereeniging gebragt met den weg op Gouda, tcvens dcn kortsten weg tusschen de steden Rotterdam en Amsterdam oplevert. AAR (DER) , Oude naam van TER AA•R. Zie AAR (TER). AAR (KORTE), water in Rijnland. Zie AAR. AAR (KORTER), d. 0f liever buurt in Rijnland, prov. Zuid-Hol- land, arr. en 4 u. N. O. van Leyden, kant. en u. O. van Wou- brugge , gem. Aar, Zie voorts AAR. (TER) AAR (KROMME), water in Rijnland. Zie AAR. AAR (LANGER-) d. of liever buurt in Rijnland, prov. Zuid- Holland, arr. 5} N. O. van Leyden; kant. en I u. • O. van Wou- bru ge, gem. Ter Aar. Zie voorts AAR. (TER) {AR (OUDE) , water in Rijnland. Zie AAR. AAR (TER-), ook wel oudtijds genoemd DER AAR , en op de mees- te kaarten onderscheiden in LANGER- EN KORTER AAR, eene der meest noordelijk gelegen gem. der prov. Zuid-Holland, arr. Leyden, kant. Woubrugge (2() m. k. , 2. s. d. 1e afd.), ten Z. vande Noord-Holland- sche gem. Kalslagen- en- Bilderdam en Leymuiden-en-Vriesekoop alsmede van Nieuwveen en Zevenhoven , ten W. van de gem. Nieuw- koop en Aarlanderveen , ten N. van Aarlanderveen en Oudshoorn-en- Gnephoek en ten O. van Woubrugge en Rijnsaterwoude. Het ambacht van TER AAR , maakt met Zwammerdam en Reeuwijk de Heerlijkheid der Dorpen en Landen van Voshol, welke heerlük'heid thans in eigendom bezeten wordt door den H. E. H. G. Heer Jonk- heer G. J. BEELDSNIJDER , te Utrecht. Het water de Aar, dat door deze gem. zijnen loop neemt, ver- deelt haar in twee deelen, waarvan het westelijke gedeelte Lange r- Aar en het oostelijke Korter-Aar genoemd wordt , om reden dat de westzijde met meer lengte langs de Aar ligt dan de ooster. De gemeen. schap tusschen deze twee deelen wordt door middel van de u. gaans noordelijker, door het zoogenaamde Papeveer brug, en, 2 onderhouden. Dcze gemeente bevat behalve de dorpen of liever buur- ten Langer Aar en Korter Aar, de buurten de Aardam, en de zoogenaamde Ke rkbuurt. Zij bestaat, aan de westzijdc van de Aar, uit de Langeraarsche of Noordeindsche, dc Middel- en Uiteindsche polders, benevens gedeelten van de Vier ambacht s-