Pagina:Album der Natuur 1852 en 1853.djvu/451

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

— 35 —

ontstaan te zijn, haren loop over België tot midden in ons vaderland voortzette, in Frankrijk alleen 1039 gemeenten trof, en, volgens officiële bescheiden, aldaar eene schade veroorzaakte van vijf-en-twintig millioenen franken. Tevens echter levert deze hagelbui een merkwaardig bewijs op voor de zoo even genoemde beperking binnen eene zekere ruimte. De door den hagel getroffen plaatsen vormden namelijk twee evenwijdige van het Zuid-Westen naar het Zuid-Oosten gerigte strooken. De eene dezer strooken had eene lengte van 175 uren gaans, de andere van ongeveer 200, doch de gemiddelde breedte van de oostelijke strook bedroeg vier uren, en die der westelijke slechts twee, terwijl het op de daartusschen gelegen punten alleen sterk regende. Op iedere plaats hagelde het niet meer dan 7 tot 8 minuten lang. Eene vergelijking van de tijden, waarop het op verschillende plaatsen had gehageld, leerde, dat deze bui in 1 uur tijds 16½ uren gaans had afgelegd, dat is met eene snelheid, welke die der stoomtreinen hier te lande ruim tweemaal overtreft. Het volgend tafeltje, waarin de tijden zijn opgeteekend, geeft hiervan een overzigt.

westelijke strook oostelijke strook
Te La Rochelle ten 5½ uur 's morgens Te Artenay bij Orleans ten 7½ uur 's morg.
,, Loches ,,  ,,  ,,  ,, Andonville ,, 8 ,,  ,, 
,, Chartres ,,  ,,  ,,  ,, Parijs ,, 8 ,,  ,, 
,, Rambouillet ,, 8 ,,  ,,  ,, Crespy ,,  ,,  ,, 
,, Pontoise ,,  ,,  ,,  ,, Chateau-Cambresis ,, 11 ,,  ,, 
,, Clermont ,, 9 ,,  ,,  ,, Utrecht ,,  ,,  ,, 
,, Douai ,, 11 ,,  ,,   
,, Courtray ,, 12½ ,,  ,,   
,, Vlissingen ,,  ,,  ,,   

Deze strookswijze verbreiding, welke hier op zoo groote schaal plaats greep, is inderdaad aan de meeste hagelbuijen eigen. Gelukkiglijk echter zijn die strooken in den regel veel kleiner, soms slechts eenige honderd ellen breed.

Dat de door den hagel aangerigte schade vooral afhangt van de grootte der hagelsteenen, spreekt van zelfs. Vooreerst toch hebben grootere steenen ook eene grootere zwaarte; maar, waar het hier vooral op aankomt, zij doorklieven de lucht sneller. Indien deze